กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน" (ศสช.ภาพ/ข่าว)

วันที่ 9 พ.ค. 2560 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นางสาวศุภพร สาครบุตร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน" โดย รศ.ดร. สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ วันที่ ๙ พ.ค. ๖๐
              ประเทศไทยได้มีการพัฒนานาโนเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กับอารยประเทศ และประสบความสำเร็จในการนำวัสดุนาโนในรูปแบบต่างๆ มาใช้งาน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์นาโนหลากหลายชนิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ดีจากการที่วัสดุนาโนมีขนาดเล็กมาก จึงทำให้วัสดุนาโนดังกล่าวสามารถทำปฏิกิริยาได้ดีและว่องไว หากได้รับวัสดุนาโนเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารความรู้นี้ให้กับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีให้กับประชาชนของประเทศ
              เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศด้วยกระบวนการวิจัย และพัฒนาการผลิต การจำหน่ายและการใช้นาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโนอย่างมีจริยธรรมเหมาะสมอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม มีการระบุกิจกรรมหลักในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
              ๑) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อสร้างและจัดองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ๒) การผลิต (Production) การนำเข้า การตลาดและการส่งออก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากนาโนเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และปลอดภัย และรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต นอกจากนั้นยังสามารถจำหน่ายเป็นสินค้าขาออกเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ๓) การประยุกต์ใช้ (Utilization Application) นาโนเทคโนโลยี หรือวัสดุนาโน รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์นาโน ที่ผลิตขึ้นในสินค้าและบริการต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคมและประชาชนศสช./ภาพ,ข่าว
๙ พ.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode