กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
นครปฐมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน

วันที่ 18 พ.ย. 2554
ส.ปชส.นครปฐม/สุชาดา
 

นครปฐมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน

          นางสาวประนอม  คงพิกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์)  ได้มอบนโยบายให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา  ในโอกาสที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่  ซึ่งส่งผลกระทบด้านจิตใจต่อผู้ประสบภัย  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และนำมาซึ่งสันติสุขและความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศไทย  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาพร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศ  ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2544 เวลา 09.09 น.  สำหรับกรุงเทพมหานครจัดพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   ส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดพิธีขึ้น  ณ  พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode