กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
CFLD International ประกาศสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับรัฐบาลบรูไนและบริษัท Darussalam Assets

วันที่ 5 พ.ค. 2560 )
IQML
 
         - ลงทุนเชิงกลยุทธ์ร่วมกับรัฐบาลบรูไนและ Darussalam Assets บริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนของกระทรวงการคลังบรูไน

          - สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อร่วมกันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในบรูไน รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอื่นๆ

          - CFLD International เตรียมตั้งบริษัทลูกในบรูไนเพื่อสานต่อโครงการให้สำเร็จลุล่วง

          CFLD (Singapore) Investment Pte Ltd จับมือกับรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม และบริษัท Darussalam Assets Sdn Bhd ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในบรูไน ตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมใหม่ของ CFLD International

          รัฐบาลบรูไนกำลังเดินหน้ากระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ด้วยการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว หรือ "Brunei Vision 2035" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการศึกษา ทักษะ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

          Mr. Jerry Zhao ประธานของ CFLD International กล่าวว่า "ในฐานะที่ CFLD International เป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนเมืองและการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เราจึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่น่าเชื่อถือของรัฐบาล เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมใหม่ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมอันดีในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ต้องการพลิกโฉมบรูไนให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับสากล เรายินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลบรูไนและ Darussalam Assets และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอนาคตของบรูไน เราเชื่อว่าการพัฒนาแรงงานผู้มีการศึกษาสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบรูไน คือจุดแข็งที่จะช่วยให้บรูไนบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทที่เรามีต่อบรูไน ซึ่งเป็นตลาดที่มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นแห่งหนึ่งในภูมิภาค เราเฝ้าคอยที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเศรษฐกิจและประชาชนของประเทศนี้" 

          Darussalam Assets เป็นบริษัทเอกชนจำกัดของกระทรวงการคลังบรูไน และก่อตั้งขึ้นในปี 2555 เพื่อครอบครองบริษัทที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล และเพื่อเปลี่ยนบริษัทเหล่านี้ให้กลายเป็นองค์กรระดับโลก รวมถึงเป็นผู้นำในกิจกรรมการลงทุนด้านการจัดการในนามของกระทรวงการคลังและรัฐบาลบรูไน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาและการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

          YB Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลำดับที่ 2 กล่าวว่า "ความเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างรัฐบาลบรูไน Darussalam Assets และ CFLD International คือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ก้าวนำสมัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความรู้เป็นพื้นฐาน พร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อยกระดับบรูไนให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับแนวหน้าของโลก ควบคู่ไปกับการบูรณาการทางวัฒนธรรมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมค่านิยมในเรื่องของมิตรภาพ ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม สิ่งเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อแผนการสร้างความหลากหลายของบรูไน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคบริการ การท่องเที่ยว รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังช่วยลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ พร้อมยกระดับศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ พลเมืองและผู้ที่อยู่อาศัยในบรูไนจะได้ประโยชน์จากการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในประเทศก็จะได้รับโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นด้วย"

          MOU ดังกล่าวระบุว่า ทุกฝ่ายจะร่วมลงทุนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร ติดทะเลเมืองเจรูดงและภูมิภาคทุงกู โดยพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมใหม่ของ CFLD International

          CFLD International เป็นผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาชุมชนเมืองแบบบูรณาการ โดยมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนแม่บทและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          YM Dato Paduka Dr Mohd Amin Liew bin Abdullah รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ด้านการลงทุน) ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและซีอีโอของ Darussalam Assets กล่าวว่า "MOU ฉบับนี้กรุยทางสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่าง CFLD International และบรูไน การที่รัฐบาลบรูไนและ Darussalam Assets เข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ แสดงให้เห็นว่าเรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ CFLD International ในการคว้าโอกาสจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมใหม่ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศ"

          เกี่ยวกับ  CFLD International

          CFLD International เป็นผู้นำโลกด้านการพัฒนาชุมชนเมืองแบบบูรณาการ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุน การพัฒนา และการจัดการเมืองอุตสาหกรรมใหม่ในตลาดสำคัญๆ ทั่วเอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CFLD International กรุณาเข้าชมที่ http://en.cfldcn.com/ 

          รูปภาพ - http://photos.prnasia.com/prnh/20170503/1841493-1 
          โลโก้ - http://photos.prnasia.com/prnh/20170309/8521701552LOGO 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode