กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม (ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น.)

วันที่ 17 พ.ย. 2554 )
ส.ปชส.นครปฐม/สุชาดา
 

สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม (ประจำวันที่  16 พฤศจิกายน 2554  เวลา 13.00 น.) 

นายนิมิต  จันทน์วิมล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยจังหวัดนครปฐม  ได้รับแจ้งจาก ร.ต.พงศธร ศิริสาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม  ว่า จังหวัดนครปฐม  เริ่มมีสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ในพื้นที่ มาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2554 เป็นต้นมา   ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น 7 อำเภอ  99 ตำบล 865 หมู่บ้าน และราษฎรได้รับความเดือดร้อน รวม 169,370 คน 47,444 ครัวเรือน  มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น จำนวน 16 ราย และได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพเรียบร้อยแล้ว   ด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 23,702 หลัง  และด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ ถนน 475 สาย สะพาน 27 แห่ง วัด 72 แห่ง  โรงเรียน 18 แห่ง สถานที่ราชการ 19 แห่ง และโรงงาน 9 แห่ง   ซึ่งรวมมูลค่าในเบื้องต้นประมาณ 472,018,267.00 บาท  ประกอบด้วย

อ.บางเลน 34,985 คน 9,776 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 8 คน เนื่องจากจมน้ำและถูกไฟฟ้าช็อต, บ้านเรือน 8,996 หลัง  ถนน 197 สาย สะพาน 21 แห่ง วัด 30 แห่ง  โรงเรียน 5 แห่ง สถานที่ราชการ 4 แห่ง และโรงงาน 6 แห่ง,  อ.นครชัยศรี 41,211 คน 12,336 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 5 คน เนื่องจากถูกไฟฟ้าช็อตและจมน้ำ  บ้านเรือน 8,325 หลัง  ถนน 73 สาย สะพาน 1 แห่ง วัด 21 แห่ง  โรงเรียน 1 แห่ง สถานที่ราชการ 5 แห่ง และโรงงาน 3 แห่ง,  อ.สามพราน 22,183 คน 7,995 ครัวเรือน  มีผู้เสียชีวิต 1 คน เนื่องจากถูกไฟฟ้าช็อต บ้านเรือน 831 หลัง  ถนน 5 สาย วัด 10 แห่ง  โรงเรียน 3 แห่ง,  อ.ดอนตูม 1,674 คน 525 ครัวเรือน บ้านเรือน 307 หลัง  วัด 3 แห่ง  อ.กำแพงแสน 17,783 คน 4,754 ครัวเรือน  บ้านเรือน 268 หลัง  ถนน 62 สาย วัด 2 แห่ง,  อ.พุทธมณฑล  16,765 คน  2,487 ครัวเรือน  มีผู้เสียชีวิต 2 คน เนื่องจากถูกไฟฟ้าช็อต  บ้านเรือน 3,831 หลัง  ถนน 7 สาย วัด 6 แห่ง  โรงเรียน 2 แห่ง  สถานที่ราชการ 8 แห่ง  และอ.เมืองนครปฐม 34,769 คน  9,571 ครัวเรือน  บ้านเรือน 1,144 หลัง  ถนน 5 สาย โรงเรียน 7 แห่ง  สถานที่ราชการ 2 แห่ง 

ในขณะนี้ที่ศูนย์พักพิงณ วันที่ 16 พย.54 มีผู้ประสบอุทกภัยอพยพเข้ามาอาศัยอยู่กันบ้างแล้วทั้งจังหวัด จำนวน 194 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,641 ครัวเรือน  21,883 คน ประกอบด้วยที่ อ.นครปฐม 7 จุด มี 6,335 คน  อ.สามพราน มี 20 จุด จำนวน 1,200 ครัวเรือน 3,199 คน อ.นครชัยศรีมี 37 จุด จำนวน 234ครัวเรือน  2,525 คน อ.กำแพงแสนมี 3 จุด จำนวน 541 คน   อ.บางเลน มี 118 จุด 812 ครัวเรือน  จำนวน 7,746 คน อำเภอดอนตูม มี 2 จุด จำนวน 64 ครัวเรือน  318 คน และอ.พุทธมณฑลมี 7 จุด จำนวน 331 ครัวเรือน 1,219 คน  

สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ครัวเรือนละ 5,000 บาท) ซึ่งเกิดภัยตั้งแต่วันที่ 1 พค.-23 กย.2554 รัฐบาลได้จ่ายเงินไปแล้ว ประกอบด้วยอำเภอบางเลน มีผู้ที่ได้รับอนุมัติ 1,350 ครัวเรือน จ่ายแล้วจำนวน 1,317 ครัวเรือน คงเหลือ 33 ครัวเรือน,  อำเภอนครชัยศรีมีผู้ที่ได้รับอนุมัติ 2,052 ครัวเรือน จ่ายแล้วจำนวน 2,027 ครัวเรือน คงเหลือ 25 ครัวเรือน และอำเภอสามพราน มีผู้ที่ได้รับอนุมัติ 83 ครัวเรือน จ่ายแล้วจำนวน 81 ครัวเรือน  คงเหลือ 2 ครัวเรือน  สำหรับผู้ที่ประสบภัยที่เหลือ จำนวน 60 ครัวเรือนยังมิได้ไปรับเงิน จังหวัดได้ประสานไปยังอำเภอให้แจ้งผู้ประสบภัยไปรับเงินที่ ธนาคารออมสินในพื้นที่แล้ว   นอกจากนี้ยังมีจำนวนครัวเรือนที่ผ่านการอนุมัติ ตามมติ ค.ร.ม.เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554  จำนวน 20,217  ครัวเรือน 69,155 คน  โดยเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 24 ตุลาคม 2554  มี 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย มี 2 อำเภอ คือ อ.สามพราน 188 ครัวเรือน 689 คน และ อ.เมืองนครปฐม 16 ครัวเรือน 88 คน  ส่วนกรณีที่ 2 บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า

- 2 -

7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย มี 7 อำเภอ คือ อ.บางเลน 7,646 ครัวเรือน 24,482 คน,  อ.นครชัยศรี 6,273 ครัวเรือน 22,837 คน,  อ.สามพราน 630 ครัวเรือน 2,247 คน,  อ.ดอนตูม 307 ครัวเรือน 837 คน,  อ.กำแพงแสน 268 ครัวเรือน 1,020 คน,  อ.พุทธมณฑล 3,831 ครัวเรือน 12,476 คน และ อ.เมืองนครปฐม 1,128 ครัวเรือน 4,479 คน

ปรากฏว่า ขณะนี้ ด้านการเกษตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 9 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 7 อำเภอ   เสียหายสะสมจำนวน 107,053.25 ไร่  เป็นข้าว 61,461.50 ไร่,  พืชสวน 40,162.75 ไร่,  พืชไร่ 5,429 ไร่  เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 11,425 ราย   และด้านประมง  ความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2554  มี  7 อำเภอ คืออำเภอบางเลน เมืองฯ พุทธมณฑล นครชัยศรี สามพราน กำแพงแสน และดอนตูม  ประกอบด้วย พื้นที่ปลาทุกชนิดในบ่อดิน/นาข้าว กุ้ง  จำนวน 18,350.25 ไร่  7,938 ตารางเมตร เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 2,711 ราย  ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 546,120,713 บาท  ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 66,790,564.80 บาท

และทางด้าน  นายชูชาติ  รักจิตร  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม  รายงานว่า สถานการณ์น้ำ ในวันถัดไป(16 พ.ย.54)  อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเก็บของขึ้นที่สูง รวมทั้งตรวจสอบแนวป้องกัน โดยพิจารณาจากข้อมูลระดับน้ำ ที่สถานีวัดน้ำบ้านบางการ้อง ต.บางเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำวัดได้ 3.79 เมตร สูงกว่าระดับตลิ่ง 79 เซนติเมตร  ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน(15 พย.54) 1 เซนติเมตร  คาดว่าประมาณสิ้นเดือนธันวาคม 2554  สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ    ปริมาณน้ำที่ไหลบ่ามาจากพื้นที่เกษตรด้านบน (ทุ่งผักไห่และทุ่งเจ้าเจ็ด) ทำให้ระดับน้ำในคลองพระยาบันลือ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้ต่ำกว่าตลิ่งหรือแนวป้องกันที่เสริมใหม่อยู่ 47 เซนติเมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานวันที่ 15 พย.54  2 เซนติเมตร (ระดับตลิ่งใหม่ครั้งที่ 2 เท่ากับ 4.30 เมตร)  ขณะนี้มีการเปิดบานระบาย ที่ประตูระบายน้ำพระยาบันลือเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีน และเปิดรับน้ำเข้าพื้นที่เกษตรฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน บริเวณตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน คาดว่าประมาณสิ้นเดือนธันวาคม 2554  สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับสภาพน้ำท่าในแม่น้ำท่าจีน  ที่จุดตรวจวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำมี 4 จุดเมื่อวันที่ 16 พย.54 ที่สถานีวัดน้ำบ้านบางการ้อง(T13) จังหวัดสุพรรณบุรี  ระดับน้ำท่าจีน 3.79 เมตร จากระดับตลิ่ง 3.00 เมตร  เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 79 เซนติเมตร  เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ระดับน้ำลดลง 1 เซนติเมตร  สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ    สถานีวัดน้ำบางไทรป่า(T15) ระดับน้ำท่าจีน 3.29 เมตร จากระดับตลิ่ง 2.20 เมตร  เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.09 เมตร  เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ระดับน้ำลดลง 1 เซนติเมตร สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ     สถานีวัดน้ำนครชัยศรี(T1) ระดับน้ำท่าจีน 2.70 เมตร จากระดับตลิ่ง 1.70 เมตร  เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.00 เมตร  เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ระดับน้ำลดลง 2 เซนติเมตร สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ     และสถานีวัดน้ำบ้านตลาดสามพราน(T14) ระดับน้ำท่าจีน 4.12  เมตร จากระดับตลิ่ง 4.00 เมตร  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 12 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554  ระดับน้ำลดลง 3 เซนติเมตร สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ

ส่วนสภาพน้ำท่าในคลองสายสำคัญ ได้แก่ คลองพระยาบันลือ(G1) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 47 เซนติเมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน(15 พย.54)   2 เซนติเมตร  เปิดบานระบายด้านติดแม่น้ำท่าจีน 63.44 ลบ.ม./วินาที  และเปิดบานประตูสถานีสูบน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนด้วยปริมาณน้ำ 40.56 ลบ.ม.ต่อวินาที,   คลองพระพิมล(G4)  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 1.40 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน( 15 พย.54) 1 เซนติเมตร  เปิดบานระบายด้านติดแม่น้ำท่าจีน 13.09 ลบ.ม./วินาที  จึงต้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงแม่น้ำท่าจีนด้วยปริมาณ 6.00 ลบ.ม.ต่อวินาที,   คลองมหาสวัสดิ์(G7)  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 1.30 เมตร  ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน(15 พย.54) 2 เซนติเมตร  มีการเปิดบานระบายน้ำด้านติดแม่น้ำท่าจีน 9.24 ลบ.ม./วินาที และเร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงสู่แม่น้ำท่าจีนด้วยปริมาณ 9.00 ลบ.ม.ต่อวินาที,   คลองบางภาษี(G5)  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.68

 

- 3 -

เมตร  ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน(15 พย.54) 1 เซนติเมตร   ต้องเปิดบานระบายน้ำด้านติดแม่น้ำท่าจีน 21.84 ลบ.ม./วินาที  คลองลำพญา(G6)  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.47 เมตร  ระดับน้ำลดลง 1 เซนติเมตร ปิดบานระบายน้ำด้านติดแม่น้ำท่าจีน และคลองประชาศรัย(G3)  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.21 เมตร  ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน(15 พย.54) 1 เซนติเมตร  เปิดบานระบายน้ำด้านติดแม่น้ำท่าจีน  6.59 ลบ.ม/วินาที 

สรุปข้อมูลน้ำ ณ วันที่ 16 พย.54    พื้นที่น้ำท่วมขัง  617,460 ไร่  ปริมาณน้ำท่วมสะสม 1,056.39 ล้าน ลบ.ม. (ค่าความลึกเฉลี่ย 1.11 ม.)อ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียม 14 พย.54

และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าจังหวัดนครปฐมดังนี้              

1. มาจาก ปตร.โพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี       ปริมาณน้ำ 21.47 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ 248.48 ลบ.ม./วินาที

2. รับเข้าคลองพระยาบันลือ,มาจากจ.ปทุมธานี       ปริมาณน้ำ 19.79 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ 229.02 ลบ.ม./วินาที

3. มาจาก จ.นนทบุรี                             ปริมาณน้ำ    4.79 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ  55.40 ลบ.ม./วินาที

4. ปริมาณน้ำที่มาจากแม่กลอง                  ปริมาณน้ำ    1.90 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ  22.01 ลบ.ม./วินาที  

    (ไม่นำมาคิดเนื่องจากมีการควบคุมโดยปิดประตูน้ำปลายคลองไม่ให้ไหลลงแม่น้ำท่าจีน)

        รวมปริมาณน้ำที่ไหลเข้า จ.นฐ.ทั้งหมด    ปริมาณน้ำ    46.04 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ 532.90 ลบ.ม./วินาที  

แต่น้ำไหลออกจาก จ.นฐ.ที่อ.นครชัยศรี,อื่นๆปริมาณน้ำค่าเฉลี่ย 63.33 ล้าน ลบ.ม./วัน หรือ 733.01 ลบ.ม./วินาที

สรุป ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากพื้นที่ จ.นฐ.มากกว่าไหลเข้าในพื้นที่   จำนวน 17.29 ล้าน ลบ.ม./วัน

พื้นที่น้ำท่วมลดลง 6,973 ไร่(เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม 14 พย.54 กับ 12 พย.54)

อนึ่งในวันที่ 16 พย.54   การระบายน้ำจะมีผลกระทบในช่วงน้ำทะเลหนุน ซึ่งเวลาน้ำทะเลหนุนสูง  เวลา 12.00 และเวลา 21.00 น.น้ำขึ้นที่บริเวณ อ.สามพราน   ส่วนที่บริเวณ อ.นครชัยศรี น้ำขึ้น เวลา 19.00 น. และเวลา 01.00 น. ของวันที่ 17 พ.ย.54

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ  หน่วยงานในจังหวัดนครปฐมทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือและ ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอที่ประสบอุทกภัย  เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในหลายๆ ด้านเป็นการเบื้องต้นด้วยความเร่งด่วนแล้ว  ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์พักพิง,  การจัดหาอาหาร, ยาเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภค-บริโภค และถุงยังชีพนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย  มาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2554 จนถึงวันนี้(15 พย.54) อย่างไม่ขาดสาย อาทิ   วัด,  โรงเรียน,  มหาวิทยาลัย,  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม,  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและสนับสนุนกำลังพลโรงเรียนการบินกำแพงแสน,  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมการสัตว์ทหารบก(ศบภ.กส.ทบ.),  กรมทหารราบที่ 19 พัน 3 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี(ศบภ.ร.19 พัน 3,  ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม,  ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินและจราจรตำรวจภูธรภาค ๗,  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 18 จ.นฐ., บริษัท/ห้างร้านและชมรมอาสาสมัครต่างๆ ฯลฯ

            ช่องทางช่วยเหลือและแจ้งข้อมูลข่าว ดังนี้  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่ามีตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ประสบอุทกภัยมากกว่า 2,000 อัตรา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  034-250861-2 ต่อ 11, 12,   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) สาขานครปฐม ได้จัดตั้งศูนย์ "ประกันภัยร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”  เพื่อรับแจ้งเหตุ และให้คำแนะนำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สายด่วนประกันภัย 1186 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ,  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด แจ้งช่องทางการรายงานสถานการณ์ความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย คือสายด่วนวัฒนธรรม 1765  หรือ 034-340351 / โทรสาร 034-340349   และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครปฐม ได้จัดหารถบริการรับ-ส่งประชาชน จำนวน 9 คัน ทั้งไปและกลับ เส้นทางการเดินรถจากบริเวณปากทางแยกเข้า อ.สามพราน-อ้อมใหญ่(ถ.เพชรเกษม)-อ้อมน้อย-ถนนพุทธมณฑล สาย 4 – ม.มหิดล(ศาลายา)-วิทยาลัยนาฎศิลป์ อ.พุทธมณฑล โดยเริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.54 เป็นต้นไป   หากผู้ใดพบเห็นจระเข้แจ้งรายละเอียดของสถานที่และเวลาที่พบ ได้ที่คุณมงคล  ขาวเงิน  มือถือ 082-8736181    

 

 

 

- 4 -

            ส่วนเส้นทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีน้ำท่วมขังและรถผ่านไม่ได้ (โทรศัพท์ 034-258856, 034-311040)  คือเส้นทางหลวงหมายเลข 346  สายทางแยกลาดหลุมแก้ว-บางเลน ท้องที่อำเภอบางลน ที่ กม.44-51 น้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับสูง 40- 70 ซม. สภาพการจราจรผ่านไม่ได้และไม่มีสายทางทดแทน,  เส้นทางหลวงหมายเลข 338  สายทางสามพราน-นครชัยศรี ท้องที่อำเอสามพราน ที่ กม.22-23 ระดับน้ำสูง 40- 60 ซม. สภาพการจราจรผ่านไม่ได้ให้ใช้ถนนเพชรเกษม,  เส้นทางหลวงหมายเลข 3310  สายทางอ้อมน้อย-พุทธมณฑล  ท้องที่อำเภอพุทธมณฑล ที่ กม. 1-10 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40- 50 ซม.  สภาพการจราจรผ่านไม่ได้และไม่มีเส้นทางทดแทน    และเส้นทางหลวงหมายเลข 3414  สายทางอ้อมน้อย-เขตการรถไฟ ท้องที่อำเภอพุทธมณฑล ที่ กม. 8-10 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 30- 100 ซม. สภาพการจราจรผ่านไม่ได้และไม่มีเส้นทางทดแทน    และหากต้องการทราบเส้นทางเลี่ยงภาคเหนือ สอบถามได้ที่ Call Center 1586  โทร.02-3546551 ,  02-3546668-76 ต่อ 2014  โทรสาร 02-6645522

จังหวัดนครปฐมจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินได้ที่  ธนาคารกรุงไทย  สาขานครปฐม  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี  701-0-88938-4  ชื่อบัญชี บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดนครปฐม   หรือบริจาคได้ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   และที่สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด  ตำบลถนนขาด  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  หมายเลขโทรศัพท์  0-3434-0007-8    นอกจากนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย จังหวัดนครปฐม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม   โทรศัพท์ 0-3434-0230,0-3434-0000,  0-3434-0334,  0-3434-0158  และ E-mail: dpm_npt@yahoo.com, paladtai@yahoo.com, oatfuture@hotmail.com, Website:http://61.19.100.58/npt/anewweb/indexoold.phpเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode