กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศาลแขวงขอนแก่นเปิดทำการนอกเวลาราชการ

วันที่ 17 พ.ย. 2554 )
ศาลแขวงขอนแก่น
 
ศาลแขวงขอนแก่น เปิด ทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลแขวงขอนแก่น นายเอกชัย มณีรัตน์โรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นเปิดเผยว่า ตามที่ปรานศาลฎีกาได้มีนโยบายมุ่งเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็วทุกชั้นศาล โดยให้เปิดทำการนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ปัจจุบันศาลแขวงขอนแก่นมีปริมาณคดีในความรับผิดชอบที่จะต้องพิจารณาพิพากษาอยู่เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนควบคู่การพิจารณาพิพากษาคดีตามปกติ เป็นการเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ศาลแขวงขอนแก่นจึงเปิดทำการนอกเวลาราชการดังนี้ คดีจัดการพิเศษที่ต้องนัดพิจารณาตามระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องของศาลชั้นต้น คดีที่คู่ความทั้งสองฝ่ายสมัครใจดำเนินคดีในศาลนอกเวลาราชการ คดีที่ต้องพิจารณาต่อเนื่องทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่งที่คู่ความสมัครใจและไม่กระทบต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม คดีที่ค้างพิจารณาเป็นเวลานานที่คู่ความสมัครใจหรือบุคลากรหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คดีอาญาที่จำเลยต้องขัง และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ ความร่วมมือที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คดีที่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งศาลได้รับฟ้องแล้ว ศาลแขวงขอนแก่จะเปิดทำการนอกเวลาราชการปกติและเปิดทำการนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ เพื่อเร่งรัดการพิพากษาคดี โดยนัดคดีวันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๓๐ นาฬิกา และในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ในระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ หากคู่ความใดมีความประสงค์จะขอให้ศาลแขวงขอนแกนนัดพิจารณาคดีขอนท่านในวันเวลานอกเวลาราชการปกติ ขอให้แจ้งงานรับฟ้องเพื่อกำหนดนัดวันล่วงหน้าตามความประสงค์ของคู่ความและหากวันเวลาราชการในช่วงประกาศนั้นไม่มีคู่ความใดประสงค์จะใช้เวลานอกทำการดังกล่าวศาลจะไม่เปิดทำการในวันนั้น ทั้งนี้ให้คู่ความที่สมัครใจแจ้งความจำนงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น นายนายเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode