กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมมอบกรรมสิทธ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

วันที่ 16 พ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานนำเกษตรกรชาวประจวบคีรีขันธ์จำนวน 129 คน เข้ารับมอบกรรมสิทธ์โค-กระบือ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดคลองวาฬ (พระอารามหลวง) ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทราบว่ายังมีเกษตรกรยากจน จำนวนมากต้องเช่าโค-กระบือ ไว้ใช้งานในราคาแพง ในการเสด็จพระราชดำเนินออกตรวจเยี่ยมราษฎร เมื่อเดือนมีนาคม 2522 ที่ จ.ปราจีนบุรี จึงทรงมีพระราชดำริ ให้กรมปศุสัตว์ จัดตั้ง ธนาคารโค-กระบือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีโค-กระบือ เป็นของตนเอง และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ในโอกาสปีมหามงคลนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ทำโครงการมอบกรรมสิทธ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จำนวนแม่โค ที่ได้รับการไถ่ชีวิตเข้าร่วมโครงการ ฯ ในปี 2554 ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 8,400 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 126,000,000 บาท ( หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน ) มีประธานฝ่ายสงฆ์ นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ และประธานฝ่ายฆราวาสนำโดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้ร่วมกันจัด " โครงการมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันนี้ขึ้น ซึ่งได้รับการบริจาคเงินในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากผู้ใจบุญชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเกษตรกรเข้ารับมอบกรรมสิทธ์แม่โคเพื่อการผลิต จำนวน 129 ราย แม่โคที่เข้าร่วมพิธี จำนวน 129 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 1,935,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) และคาดว่าในเวลา อีก 18 เดือนถัดไป จะมีผลผลิตลูกโค ไม่ต่ำกว่า 75% ของแม่โค จำนวน 98 ตัว ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดได้ร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ จะเลี้ยงดูแลและรักษาโค ที่ได้รับมอบในวันนี้เป็นอย่างดี และจะถือว่าโคที่ได้รับมอบในวันนี้ เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง แก่ตนเองและครอบครัว เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานให้ และจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ จะไม่นำโค ที่ได้รับมอบในวันนี้ ไปฆ่าหรือไปขาย
**********************
อาณะกร กระจ่างศิวาลัย/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๖ พ.ย. ๒๕๕๔เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode