กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สำนักคอมพิวเตอร์ ราชภัฏโคราช ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

วันที่ 18 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 333 คน)
 
สำนักคอมพิวเตอร์ ราชภัฏโคราช ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
 
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล ระหว่างวันที่ 3 เมษายน- ถึง-31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center) อาคาร 27 ชั้น 1 โดยมีรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
หลักสูตรเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต์โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปานกลางและสูง) อบรมวันที่ 24-26 เมษายน 2560
หลักสูตรเรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาอาร์ (R language) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) และวิทยาการข้อมูล (Data sciene) : R programming for data analytics an data science (ขั้นปานกลางและสูง) อบรมวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ittrain.nrru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2723 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
*************************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode