กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 26/2560 เรื่อง กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีบ่อดูดทรายเถื่อนในพื้ที่คลองภูมี อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 12 เม.ย. 2560 )
กรมเจ้าท่า
 

กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีบ่อดูดทรายเถื่อนในพื้นที่คลองภูมี อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

        ตามที่ ประชาชนได้ร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ่อดูดทรายเถื่อนกว่า 23 แห่ง ในคลองภูมี อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จนส่งผลทำให้ตลิ่งพัง น้ำเปลี่ยนทิศทาง และน้ำประปาขุ่นข้น นั้น

          นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า จากการตรวจสอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา พบว่า             การดูดทรายในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นการดูดทรายบกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง                      ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา สถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ องค์การบริหาร             ส่วนตำบลท่าชะม่วง สำนักงานที่ดินอำเภอรัตภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ทำการตรวจสอบการดูดทรายในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ               ผลการตรวจสอบพบผู้กระทำผิดดูดทรายในคลองภูมิโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า อันเป็นการกระทำอันขัดต่อมาตรา 120                แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และทำการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร             รัตภูมิให้ดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย 1. สนั่นเกษตรฟาร์ม หมู่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา             2. นายอะสัน หมวดทอง หมู่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 3. นายสัญชัย สมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอ            รัตภูมิ จังหวัดสงขลา และนายจบ สุดตรง หมู่ 12 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

จากกรณีดังกล่าว อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศ กวดขันออกตรวจตรา                   อย่างสม่ำเสมอ มิให้มีการดูดทรายก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในลำน้ำ

อย่างไรก็ตาม แม้การดูดทรายบก จะกระทำบนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า แต่ใน             บางกรณีอาจส่งผลกระทบต่อลำน้ำที่อยู่ข้างเคียงได้ ดังนั้น หากพบว่าในการดูดทรายบกทำให้เกิดความเสียหายของตลิ่ง หรือทำให้น้ำขุ่นกระทบต่อการนำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถแจ้งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ หรือสายด่วน 1199 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเข้าไปตรวจสอบหรือดำเนินการเพื่อยุติการกระทำดังกล่าวได้

 

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ผ่านทาง Facebook ประชาสัมพันธ์เจ้าท่า / Fanpage กรมเจ้าท่า หรือสายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

12 เมษายน 2560
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode