กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สสค.-ชัยพัฒนา-ศูนย์คุณธรรม เปิดตัวพาสปอร์ต หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ชวนครอบครัวเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กระตุ้นทักษะศตวรรษที่ ๒๑ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 11 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 813 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตัวโครงการหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ต้อนรับปิดเทอมใหญ่ชวนครอบครัวเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ใน ๙ แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา กระตุ้นทักษะศตวรรษที่ ๒๑ โดยมอบหนังสือให้กับ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
               นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสค.และประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กล่าวว่า โครงการหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึง "ศาสตร์ของพระราชา” พระอัจฉริยภาพที่ร่วมสมัย จากประสบการณ์จริง ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๙ แห่ง หนังสือเดินทางเล่มนี้ยังเป็นสื่อเชื่อมสายใยระหว่างเด็กเยาวชนและครอบครัว ครูและลูกศิษย์ จากกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติร่วมกันอีกด้วย การเดินทางตามเส้นทางศาสตร์พระราชา จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองทั้งความรู้คู่คุณธรรม โดยเฉพาะการมีจิตอาสา ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริตซื่อตรง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ
               ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้ช่วยผู้จัดการด้านวิจัยและนโยบาย สสค. กล่าวว่า เด็กเยาวชนนอกจากจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้แล้ว ยังได้ "สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ” ตามกระบวนการ Transformative Learning : Head Heart Hand (๓H) รวมทั้งการสืบค้นออนไลน์ ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Digital Literacy) หนังสือยังถูกออกแบบให่ส่งเสริม การคิด การสร้างแรงบันดาลใจ และการลงมือปฏิบัติที่เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้ยังสอดแทรกด้วย "คำถามท้าทาย” ซึ่งพัฒนาโดยทีมนักวิชาการจากโครงการร่วมมือของ สสค.กับองค์การ OECD เครือข่ายครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี และครูสอนดี ช่วยกระตุ้นให้เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ และวิเคราะห์ จากการสืบเสาะหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในสถานที่จริงของแหล่งเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
               "ในปีนี้โครงการหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา จะมีกิจกรรมต่อยอดอีกมากมายทั้งนิทรรศการมีชีวิต ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร มิวเซียมสยาม ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กิจกรรมแรลลี่หรือค่ายเรียนรู้ตามรอยพระราชา ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook : Quality Learning Foundation”ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๑ เม.ย. ๖๐
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode