กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เปิดบ้านต้อนรับผู้นำชุมชน จ.ตราด เยี่ยมชมกระดาษจากคันนา

วันที่ 30 มี.ค. 2560 )
 

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผู้เข้าอบรมโครงการศึกษาอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริการประชาชน นำโดย นายสมชาย สิงห์กุล นายอำเภอเมืองตราด เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อ และกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านโมเดล "กระดาษจากคันนา” ที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาที่ว่างเปล่า ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน  พร้อมทั้งเรียนรู้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode