กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนำคณะกรรมการระดับสูงถวายสักการะพระบรมศพ

วันที่ 24 มี.ค. 2560 15:19:41 )
 

ข่าวที่   255  /2560

วันที่ 24  มีนาคม  2560  เวลา    15.25           น.

 

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนำคณะกรรมการระดับสูงถวายสักการะพระบรมศพ

                  

                    นายแผน วรรณเมธี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เปิดเผยว่า องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ได้กำหนดจัดประชุม คณะกรรมการระดับสูง และกรรมการบริหารขององค์การ ในวันที่ 30 มีนาคมนี้  ซึ่งจะมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ ประกอบด้วยบรรพชิต 20 รูป และฆราวาส  20 คน  ณ สำนักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ในอุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

       ในวันที่ 31 มีนาคม คณะกรรมการเหล่านี้จะเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภก โดยการแต่งกายพระสงฆ์จะแต่งกายตามนิกายที่แต่ละท่านนับถือ และฆราวาสจะแต่งกายในชุดประจำชาติ  การถวายสักการะพระบรมศพในครั้งนี้ถือเป็นการรวมผู้แทนองค์กรชาวพุทธระดับนานาชาติที่จะมาสักการะพระบรมศพ ครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่ง

                                               

           -----------------------

 

  

รุ่งนภา นรารัตน์กุล /ข่าว

ธนัชพร ถ้ำสิงห์ /บก.ข่าว

ที่มา : องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th