กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศฯ ตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศฯ

วันที่ 24 มี.ค. 2560 )
 
ข่าวที่ ๒๕๔ /๒๕๖๐
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๕ น.

คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศฯ ตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศฯ
-------------------------------------------------------------------

     วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) และลงพื้นที่บริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้ เพื่อตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ 
     พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ ตามที่กรมศิลปากรรายงานว่า ในส่วนงานโครงสร้างพระเมรุมาศ ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๔๕ ได้แก่ การวางฐานราก การตั้งเสาบุษบกประธานและบุษบกซ่างทั้ง ๔ องค์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประกอบเสาบุษบก หอเปลื้องที่โรงงาน เพื่อนำมาติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ โครงสร้างของพระที่นั่งทรงธรรม แล้วเสร็จร้อยละ ๔๕ ได้แก่การวางฐานรากทั้งหมด ขึ้นโครงเสาอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการขึ้นโครงจั่วหลังคาและหลังคาปะรำ ปูพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ภายในอาคาร และเริ่มติดตั้งงานระบบใต้พื้น โครงสร้างอาคารประกอบหลังอื่นๆ อยู่ระหว่างการวางฐานราก ขึ้นโครงเสาและพื้น โดยมีความคืบหน้าตามลำดับ ในส่วนของโครงสร้างพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพลับพลายกท้องสนามหลวงด้านหน้าทางเข้ามณฑลพิธี ดำเนินการปักผังและปรับระดับพื้นแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการทำ ฐานราก ความคืบหน้าประมาณร้อยละ ๑๐
     งานประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ ขณะนี้ ได้ทำการหล่อต้นแบบเทวดานั่งรอบพระเมรุมาศ ด้วยปูนปลาสเตอร์ และดำเนินการปั้นแต่งส่วนใบหน้า และส่วนยอดที่มีรูปแบบแตกต่างกันทำให้ได้เทวดานั่ง ที่ต่างกันจำนวน ๔ แบบ เพื่อทำการถอดพิมพ์ยางในลำดับต่อไป มหาเทพ ๔ องค์ ได้แก่ พระพรหม อยู่ระหว่างการประกอบ และการหล่อส่วนต่างๆ ด้วยไฟเบอร์กลาส ใส่แกนเหล็กเสริมความแข็งแรง และพ่นสีรองพื้น  พระนารายณ์และพระอินทร์ ดำเนินการปั้นเก็บรายละเอียดในส่วนลวดลาย และพระศิวะ ดำเนินการปั้นขึ้น หุ่นดินและเตรียมใส่รายละเอียดเครื่องทรงในลำดับต่อไป ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ได้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ และท้าววิรุฬหก อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำเครื่องทรงและเก็บรายละเอียดส่วนใบหน้า ตว์มงคลประจำทิศ (ช้าง ม้า โค สิงห์) ขณะนี้ ม้า ๑ คู่ และโค ๑ คู่ อยู่ในขั้นตอนกระบวนการเขียนสี ช้างตัวที่ ๑ ถอดพิมพ์แม่พิมพ์เรซิ่น ช้างตัวที่ ๒ อยู่ในระหว่างปั้นแต่งรายละเอียด และสิงห์อยู่ในขั้นตอนการปั้น 
     จิตรกรรมฉากบังเพลิง ได้ร่างภาพจิตรกรรมเรื่องราวนารายณ์อวตารลงบนผ้าแคนวาสขนาดเท่าจริง และลงสีบรรยากาศโดยรวมของภาพ และเริ่มวาดรายละเอียดของท้องฟ้า เมฆ อันเป็นพื้นหลังของภาพนารายณ์อวตารแต่ละทิศ ส่วนภาพจิตรกรรมเรื่องราวตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อาคารพระที่นั่งทรงธรรม อยู่ระหว่างการออกแบบเขียนแบบร่าง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๖ โครงการ สำหรับอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานสร้างพระโกศจันทน์ และงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ ร่วมดำเนินงานของสำนักช่างสิบหมู่  ณ โรงพระโกศจันทน์ ท้องสนามหลวง  มีอาสาสมัครชุดแรกที่ผ่านการคัดเลือกร่วมโกรกฉลุลายไม้จันทน์ จำนวน ๑๖ ราย เมื่อทีมโกรกฉลุไม้จันทน์หอมฉลุลายแล้วเสร็จจะส่งต่อให้งานขัดไม้จันทน์ ซึ่งมีอาสาสมัคร จำนวน ๑๑ ราย สำหรับการขัดไม้จันทน์นั้นเป็นการขัดเพื่อนำกระดาษลายที่ติดอยู่กับไม้จันทน์หอมออก เมื่อขัดเสร็จจะเตรียมส่งไปขั้นตอนประกอบลายต่อไป
     การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ พระมหาพิชัยราชรถ อยู่ระหว่างการประดับกระจกส่วนชั้นเกริน และลายหน้ากระดานชั้นเบญจา ชั้นฐานสิงห์ บัวแวง กาบพรหมศร และองค์ระฆัง โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ถอดเฟื่องระย้าเพื่อนำไปซ่อมแซม และถอดพระวิสูตรไปดำเนินการอนุรักษ์ ส่วนเวชยันตราชรถ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ เข้าทำความสะอาดทั้งแบบแห้ง โดยดูดฝุ่นและกำจัดฝุ่นละออง และแบบเปียก โดยใช้สาลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบนพื้นผิวทองและกระจกประดับ และถอดพระวิสูตรไปดำเนินการอนุรักษ์ และราชรถน้อย ทั้ง ๓ องค์ อยู่ระหว่างลอกผิวทองเดิมออก สกัดตกแต่งลวดลายเดิม ให้คมชัด และขัดล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมปิดทองประดับกระจกใหม่ พร้อมทั้งเตรียมจัดทำชิ้นส่วนใหม่ทดแทน เย็บผ้าทองแผ่ลวดสำหรับธงงอน ฉัตร ส่วนของพระที่นั่งราเชนทรยาน สำนักช่างสิบหมู่ดำเนินการ ลอกผิวทองส่วนที่ชำรุดเสียหายออก สกัดลวดลายให้คมชัด และแกะลวดลายใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เตรียมสำหรับปิดทองประดับกระจกใหม่ นอกจากนี้ ในส่วนของพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย สำนักช่างสิบหมู่ ได้ดำเนินการขยายแบบแล้วเสร็จ ขณะนี้เริ่มดำเนินการแปรรูปไม้ และประกอบฐานเขียงชั้นที่ ๑ และเตียงลาของบุษบก สำหรับราชรถปืนใหญ่ สำนักช่างสิบหมู่จัดทำแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียดฐานรับพระบรมโกศและกลไกต่างๆ ขณะที่กรมสรรพาวุธเริ่มประกอบช่วงล่าง ณ กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

เกรียงไกร พันธิวานนท์ /ข่าว
ธนัชพร ถ้ำสิงห์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th