กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมสรรพาวุธทหารบกบวงสรวงราชรถปืนใหญ่ 24 มีนาคมนี้

วันที่ 24 มี.ค. 2560 )
 

ข่าวที่  252  /2560

วันที่  24   มีนาคม  2560  เวลา    14.00   น.

 

กรมสรรพาวุธทหารบกบวงสรวงราชรถปืนใหญ่ 24 มีนาคมนี้

 

                  วันนี้ (24 มี.ค.60) เวลา 10.30 น. พล.ท. อาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก จัดพิธีบวงสรวงราชรถและพระยานมาศ ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดนครราชสีมา โดย พล.ท. อาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เปิดเผยว่า ทางกรมสรรพาวุธทหารบกได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวาย   พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้จัดการบูรณะ ซ่อมและสร้างราชรถปืนใหญ่ จึงได้จัดพิธีบวงสรวงขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล 

-----------------

 

รุ่งนภา นรารัตน์กุล /ข่าว

ธนัชพร  ถ้ำสิงห์/บก.ข่าว

ที่มา : กรมสรรพาวุธทหารบก 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th