กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากรรับอาสาสมัครเย็บผ้าลายทองแผ่ลวดธงสามชายประจำงอนราชรถ

วันที่ 24 มี.ค. 2560 13:33:52 )
 

ข่าวที่  251  /2560

วันที่  24   มีนาคม  2560  เวลา  13.30  น.

 

กรมศิลปากรรับอาสาสมัครเย็บผ้าลายทองแผ่ลวดธงสามชายประจำงอนราชรถ

 

                   กรมศิลปากรเตรียมเปิดรับอาสาสมัคร จำนวน  100 คน ร่วมจัดทำผ้าลายทอง แผ่ลวดธงสามชายประจำงอนราชรถทั้ง 5 องค์ใหม่ 30 ชิ้นงานช่างไทยโบราณ คาดสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วเสร็จ

                   นางยุนีย์ ธีระนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจก สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าในการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศว่า พระมหาพิชัยราชรถดำเนินการประดับกระจกลวดลายกระหนกชั้นเกรินด้านหน้าและท้ายเกริน ประดับกระจกลายหน้ากระดานชั้นเบญจา ด้านท้าย และส่วนต่างๆ คืบหน้ากว่าร้อยละ 30 แล้ว ด้านพระที่นั่งราเชนทรยานอยู่ระหว่างถอดชิ้นส่วนและลอกผิวทองเดิมออกเพื่อตกแต่งลวดลาย ปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะเห็นความคืบหน้าการบูรณะราชรถชัดเจนขึ้น

       ในส่วนของงานช่างเย็บผ้าลายทองแผ่ลวดธงสามชายที่ประกอบเป็นธงงอนราชรถ สำนักช่างสิบหมู่ต้องจัดทำขึ้นใหม่ทั้งหมด 30 ชิ้น เพื่อประกอบเป็นธงงอนราชรถ 15 ผืน เป็นเครื่องประกอบพระมหาพิชัยราชรถ พระที่นั่งราเชนทรยาน และราชรถน้อยหมายเลข 9782 , 9783 และ 9784 โดยจะเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจำนวน 100 คน ร่วมปฏิบัติงาน หากฝีมือ คัดลายได้คมชัดก็จะได้ปักงานจริงทันที ส่วนผู้ที่มีทักษะน้อยกว่า ช่างสิบหมู่จะช่วยฝึกและแนะนำเทคนิคจนสามารถทำงานได้ โดยจัดทำที่สำนักช่างสิบหมู่ จ.นครปฐม คาดว่าธงสามชายราชรถทั้ง 30 ชิ้น จะแล้วเสร็จสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

 

-----------------

 

รุ่งนภา นรารัตน์กุล /ข่าว

ธนัชพร  ถ้ำสิงห์/บก.ข่าว

ที่มา : กรมศิลปากร

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th