กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากรแจ้งความคืบหน้าการปั้นประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ

วันที่ 24 มี.ค. 2560 13:28:52 )
 

ข่าวที่   250     /2560

วันที่  24   มีนาคม  2560  เวลา   11.05   น.

 

กรมศิลปากรแจ้งความคืบหน้าการปั้นประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ

 

                  นายอัษฎา อยู่เย็น ประติมากรปฏิบัติการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปั้นประติมากรรมช้างซึ่งเป็นสัตว์มงคลประจำทิศเหนือในชั้นที่ 1 และท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นท้าวจตุโลกบาล ที่อยู่ในความรับผิดชอบว่า ในส่วนของช้าง มีความสูง 1.55 เมตร ได้ขึ้นแบบด้วยดินเหนียว จากนั้นได้หล่อปูนปลาสเตอร์ทำพิมพ์ยางซิลิโคน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการหล่อไฟเบอร์กลาส จากนั้นจะเพนต์สี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้

                    สำหรับท้าวจตุโลกบาลนั้น ประกอบด้วยท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ และท้าววิรุฬหก โดยนายอัษฎา รับผิดชอบเฉพาะท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งถือเป็นเจ้าแห่งยักษ์ประจำทิศเหนือ มีความสูง 2 เมตร ทำหน้าที่ปกปักดูแลทรัพย์ของโลกมนุษย์ โดยจะนำไปติดตั้งที่ ชั้น 2 ของพระเมรุมาศ ขณะนี้อยู่ในช่วงของการขึ้นรูปโครงสร้าง ใส่ฉลองพระองค์ และเครื่องประดับตกแต่ง และเพนต์สีเป็นลำดับต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้-----------------

 

รุ่งนภา นรารัตน์กุล /ข่าว

ธนัชพร  ถ้ำสิงห์/บก.ข่าว

ที่มา : กรมศิลปากร 

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th