กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักช่างสิบหมู่ปั้นพระนารายณ์ พระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะแย้ม พระโอษฐ์สง่างาม แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและทั่วโลก ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

วันที่ 23 มี.ค. 2560 )
กรมศิลปากร
 

ข่าวที่......๒๔๙…../๒๕๖๐
วันที่ .......๒๓........มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา.......๑๔.๓๐......น.
 

สำนักช่างสิบหมู่ปั้นพระนารายณ์ พระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะแย้ม พระโอษฐ์สง่างาม แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและทั่วโลก ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

สำนักช่างสิบหมู่ ดำเนินการปั้นพระนารายณ์ พระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะแย้มพระโอษฐ์สง่างาม แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและทั่วโลก ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
นายประสพสุข รัตน์ใหม่ หัวหน้ากลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวว่า การจัดสร้างประติมากรรมประดับพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช คืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้ ล่าสุดได้ดำเนินการปั้นพระวิษณุ หรือ พระนารายณ์เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมถอดพิมพ์ยางซิลิโคนในวันที่ ๒๕ มีนาคมนี้ จากนั้นจะส่งไปยังโรงปั้นหล่อประติมากรรม ท้องสนามหลวง เพื่อทำการหล่อไฟเบอร์กลาสและลงสี สำหรับความพิเศษขององค์พระนารายณ์นั้น จะปั้นพระพักตร์ของ พระนารายณ์ให้เหมือนกับพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามความเชื่อที่ว่า พระมหากษัตริย์ คือองค์พระนารายณ์อวตารลงมา มีความสง่างามและแย้มพระโอษฐ์ แสดงถึง พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระนารายณ์องค์นี้ มี ๔ กร ๒ กรด้านหน้าพนมมือ ส่วน ๒ กรด้านหลัง ฝั่งซ้ายถือสังข์ ฝั่งขวาถือจักร ฉลองพระองค์อย่างพระมหากษัตริย์สีเหลือง ทรงพระมหามงกุฎทอง
นอกจากนี้ ยังมีประติมากรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตกแต่งลวดลาย อาทิ พระศิวะ พระอินทร์ เทวดานั่ง ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ ราชสีห์ และสิงห์ ซึ่งการจัดสร้างประติมากรรมครั้งนี้ ช่างปั้นสามารถจินตนาการสร้างสรรค์ชิ้นงานผสมผสานกับแบบดั้งเดิม เพื่อให้มีความกลมกลืนเป็นศิลปะสมัยรัชกาลที่ ๙ ที่เสมือนจริง แต่ควบคุมสัดส่วนและโครงสร้างตามหลักประติมากรรมไทย

 
นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา...กรมศิลปากร

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th