กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กอร.รส. ปรับแผนการให้บริการเข้าคิวกราบถวายบังคมพระบรมศพแบบใหม่ เริ่มต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๐

วันที่ 23 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 477 คน)
กอร.รส.
 

ข่าวที่.....๒๔๘.../๒๕๖๐
วันที่ .......๒๓....มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา.....๑๒.๓๐.....น.
 
กอร.รส. ปรับแผนการให้บริการเข้าคิวกราบถวายบังคมพระบรมศพแบบใหม่ เริ่มต้น ๑ เมษายน ๒๕๖๐

กอร.รส. มีแผนที่จะปรับระบบการเข้าคิวกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการให้บริการต่างๆในพื้นที่ท้องสนามหลวง เริ่ม ๑ เมษายนนี้
          เนื่องจากต้องมีการคืนพื้นที่ท้องสนามหลวงซึ่งเป็นเต็นท์พักคอยของประชาชนเพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยสำนักการโยธา กทม. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ด้านทิศใต้ของสนามหลวงเพื่อรองรับคิวของประชาชน และย้ายเต็นท์ของเจ้าหน้าที่ อาทิ หน่วยแพทย์ เต็นท์อำนวยการ โดยขณะนี้ดำเนินการตั้งเต็นท์ใหม่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการติดตั้งระบบไฟฟ้า คาดพร้อมเริ่มระบบการรอคิว และการให้บริการประชาชนในพื้นที่ใหม่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
          ทั้งนี้การให้บริการประชาชนจะปรับเปลี่ยนใหม่ โดยในช่วงเช้าจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสานำอาหารว่างให้บริการประชาชนภายในเต็นท์ ส่วนช่วงสายเป็นต้นไป ประชาชนที่มาถวายบังคมพระบรมศพไปใช้บริการได้ที่โรงทาน ๒ จุด คือ ใกล้กับพระแม่ธรณีบีบมวยผม และบริเวณกองสลากเก่า และแจกน้ำดื่มให้คนละ ๑ ขวดเท่านั้น เพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งจะมีจุดบริการเติมน้ำรอบพื้นที่และไม่มีเจ้าหน้าที่บริการจัดเก็บขยะ จะมีจุดให้ทิ้งขยะเฉพาะที่โรงทานเท่านั้น
          สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าชมอาคารนิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล จะเตรียมเต็นท์พักคอยไว้ให้เฉพาะ บริเวณทางเข้าสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา และยังคงมีรถบริการรับส่งประชาชนที่ออกจากประตูเทวาภิรมย์เพื่อกลับมาเข้าชมอาคารนิทรรศการฯ

 
 
นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา...กอร.รส.

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th