กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กอร.รส. กำชับเจ้าหน้าที่สำรวจจุดติดตั้งประปาหัวแดง และจัดจุดจอดรถดับเพลิงเพิ่มเติม

วันที่ 23 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 203 คน)
กอร.รส.
 

ข่าวที่....๒๔๗…/๒๕๖๐
วันที่ ...๒๓...มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา...๑๒.๒๐...น.
 

กอร.รส. กำชับเจ้าหน้าที่สำรวจจุดติดตั้งประปาหัวแดง และจัดจุดจอดรถดับเพลิงเพิ่มเติม

          พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในการประชุม กอร.รส. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ได้รายงานแผนป้องกันอัคคีภัยบริเวณโดยรอบสนามหลวง และแผนป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ โดยในพื้นที่โดยรอบสนามหลวงพบว่ามีการติดตั้งถังดับเพลิงจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๙ ถัง แบ่งเป็นด้านในสนามหลวง ๘๕ ถัง และบริเวณโดยรอบ ๓๔ ถัง มีจุดประปาหัวแดง ๒ จุด จึงได้มอบหมายให้กั้นพื้นที่ที่มีประปาหัวแดงไม่ให้มีการจอดรถกีดขวาง และสำรวจจุดติดตั้ง รวมทั้งนำรถดับเพลิงเข้ามาจอดเตรียมพร้อมในพื้นที่เพิ่มเติม สำหรับพื้นที่ที่มีการก่อสร้างพระเมรุมาศ ซึ่งมีอาคารจำนวนทั้งสิ้น ๘ หลัง ติดตั้งถังดับเพลิงครบทุกอาคาร รวมจำนวน ๓๓ ถัง จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำ ประจำพื้นที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในเบื้องต้นกำหนดจุดหัวจ่ายดับเพลิงไว้ ๒ จุด คือ ซอยพระจันทร์ และโรงแรมรัตนโกสินทร์
นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยง และแจกเอกสารข้อแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนอีกด้วย


 


นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา...กอร.รส.

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th