กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวไทยรามัญจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนสันติชัยปราการ

วันที่ 23 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 261 คน)
กอร.รส.
 

ข่าวที่ ๒๔๖ /๒๕๖๐
วันที่ ...๒๓...มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.
 
 
ชาวไทยรามัญจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนสันติชัยปราการ

          สมาคมไทยรามัญ จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของคณะชาวไทยรามัญ กว่า ๑,๐๐๐ คน ณ สวนสันติชัยปราการ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
          กิจกรรมภายในงานจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนสันติชัยปราการ ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลตามธรรมเนียมมอญ พิธีสมโภชน์พระพุทธ พิธีรำสามถาด จากชุมชนมอญพระประแดง พิธีมอญร้องไห้ จากชุมชนมอญปทุมธานี และรำมอญถวายจากชุมชนต่างๆ อาทิ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี พระประแดง จ.สมุทรปราการ โพธาราม จ.ราชบุรี และสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
         จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าชม และร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยได้ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

 
นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา...กอร.รส.

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th