กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากรเผยแพร่หนังสือเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 22 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 536 คน)

ข่าวที่.......๒๔๕...../๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
 
กรมศิลปากรเผยแพร่หนังสือเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         กรมศิลปากรเผยแพร่หนังสือความรู้เกี่ยวกับงานงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านเว็บไซต์กรมศิลปากร
         หนังสือสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ที่เผยแพร่ในครั้งนี้มี จำนวน ๒ เล่ม คือ ราชรถ ราชยาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติ ลักษณะสำคัญ การใช้งานราชรถ ราชยานที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมภาพประกอบ
         หนังสือสำคัญอีกเล่มคือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการรวบรวมคำศัพท์สำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระเมรุมาศ พระที่นั่ง อาคาร และสิ่งประกอบสร้าง พร้อมด้วยคำศัพท์เกี่ยวกับราชรถ ราชยาน โดยในแต่ละคำศัพท์จะมีภาพประกอบ คำอ่าน และคำอธิบายในแต่ละคำอีกด้วย
         ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากร http://www.finearts.go.th หมวดคลังวิชาการ หัวข้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์/ข่าว
วัฒนา เงินกลม /บรรณาธิการ
ที่มา : กรมศิลปากร

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th