กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรีจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

วันที่ 21 มี.ค. 2560 )
 

 ข่าวที่           ๒๔๒ /๒๕๖๐

วันที่    ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๒.๕๐  น.


สำนักนายกรัฐมนตรีจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้หัวข้อ

"สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”


            นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

          ทั้งนี้ การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จัดขึ้นในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการอัครศิลปิน นิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการเสวนา การบรรยายพิเศษ รวมทั้งการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ อาทิ การทำบัตรประจำตัวประชาชน การทำหนังสือเดินทาง การฝึกสาธิตอาชีพและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยไม่คิดมูลค่า เป็นต้น

          นอกจากนี้ ในวันดังกล่าว เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานมอบ "ตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือน” แก่เจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการพลเรือนปีต่อไป (พ.ศ. ๒๕๖๑) หลังจากนั้นจะเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖๑๔ ราย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และรับบริการด้านต่าง ๆ จากส่วนราชการได้ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

 

นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/เรียบเรียง

วัฒนา  เงินกลม/บรรณาธิการข่าว

ที่มา : สำนักโฆษกทำเนียบรัฐบาล


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th