กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตร การผลิตและเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ทางสื่อออนไลน์ สำหรับส่วนภูมิภาค (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 20 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 1129 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

             ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร การผลิตและเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ทางสื่อออนไลน์ สำหรับส่วนภูมิภาค โดย นางสาวศุภพร สาครบุตร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม มี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้ได้เชิญบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์จากส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๕ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการหลอมรวมสื่อ ซึ่งจะเป็นทิศทางสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคต วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ชั้น ๓ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์
              การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีขอบเขตกว้างขวางขึ้น พัฒนาการของสื่อสังคมออนไลน์นั้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ จากในอดีตนักประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชน การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีข่าวหรือประเด็นสำคัญก่อน จึงจะเขียนข่าว
              จากการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ PR ๑.๐ อยู่บนพื้นฐานของเครื่องมือการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม โดยเพิ่มทรัพยากรบนเว็บ สำหรับการประชาสัมพันธ์ PR ๒.๐ เป็นการต่อยอดจากการนำทรัพยากรบนเว็บ มาใช้ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ PR ๒.๐ จึงเป็นวิธีที่ดีในการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
              มาถึงปัจจุบันการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ได้พัฒนาต่อจาก PR ๒.๐ เป็น PR ๓.๐ คือ Semantic Web ซึ่งเป็นมาตรฐานขององค์กรเว็บไซต์สากล เป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ เสมือนระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ให้รายละเอียดของเนื้อหา ด้วยคุณลักษณะเด่นในการจัดการข่าวสารจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็น เว็บอัจฉริยะ การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลังการพัฒนาของสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ และความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย จนบังเกิดเป็น วิถีแห่งดิจิทัล คือชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลมากขึ้น ตั้งแต่การสื่อสาร การแชร์ข้อมูล รวมทั้งการทำธุรกรรม และการดำเนินธุรกิจ โดยกลุ่มเด็กที่เกิดในยุคดิจิทัล จะมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มวัยรุ่นติดสื่อสังคมออนไลน์ และไม่สามารถขาดสมาร์ทโฟนได้ ในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในเมือง มีความต้องการเข้าถึงข้อมูลข้ามสื่อ คือ ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์หลักในการเข้าถึงโลกออนไลน์ เป็นต้น
***ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ตระหนักถึง วิถีแห่งดิจิทัล ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรม เพื่อให้บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ที่มาจากต่างหน่วยงาน ต่างภารกิจ ต่างผลิตเนื้อหาสาระเพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งมีการเผยแพร่ต่างกันอีกด้วย มาหลอมรวมด้านเนื้อหาจากการทำงาน และความรับผิดชอบ ในการผลิตและเผยแพร่แต่ละเรื่องร่วมกัน พูดสั้นๆว่า การหลอมรวมศักยภาพคน เพื่อให้เกิดกระบวนงานผลิตและเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ ทางสื่อออนไลน์ในทุกสำนักกอง ของกรมประชาสัมพันธ์

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2n5XGKF
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๐ มี.ค. ๖๐
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode