กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนผู้สนใจชมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฟรี ๘-๙ เม.ย.๒๕๖๐

วันที่ 20 มี.ค. 2560 16:23:10 (จำนวนคนอ่าน 291 คน)
http://soundsoflove.rmutp.ac.th
 

ข่าวที่ ๒๓๙/๒๕๖๐

วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐   เวลา  ๑๓.๒๕  น.

 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนผู้สนใจชมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฟรี ๘-๙ เม.ย.๒๕๖๐

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเชิญชวนผู้สนใจชมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฟรี เรื่อง "เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี” ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมงคลอาภาของมหาวิทยาลัย

ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติเรื่อง "เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี” เป็นละครที่จะนำทุกท่านไปพบกับ ถ้อยคำเรียบง่ายจากองค์พระราชา ที่กลายเป็นสัจจะวาจาอันยิ่งใหญ่ และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงแก่แผ่นดิน โดยมีครูนาย มานพ มีจำรัส ศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี ๒๕๔๘ และผู้อำนวยการสวนศิลป์บ้านดิน จังหวัดราชบุรี ได้ให้เกียรติเป็นผู้กำกับการแสดง และเป็นครูผู้ฝึกสอนศิลปะการแสดงชุดนี้อีกด้วย ซึ่งละครชุดนี้เป็นหนึ่งในละครเวที ๙ ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการ"Sound of Love: เสียงแห่งความจงรักภักดี” มีวัตถุประสงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน สร้างการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงปฏิบัติมาตลอด ๗๐ ปี แล้วนำมาสื่อสารให้เห็นถึงความจงรักภักดี ในรูปแบบของละครเวทีเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้ารับชม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้ดูแลภาพรวมของการจัดโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ ” Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” โดย ละครเวทีเรื่อง "เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี" จะจัดแสดง ณ หอประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร/นางเลิ้ง) ในวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๐ รอบละ ๕๐๐ ที่นั่ง ในวันเวลา ดังนี้

-          ๘ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.

-          ๙ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๕-๓๗๗๗ ต่อ ๖๓๒๐ และ ๖๕๐๘ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://soundsoflove.rmutp.ac.th

 

 

นาฏสรวง  อินทร์แก้ว /ข่าว

อรวิน  บุตรวงศ์ /บรรณาธิการ

ที่มา : http://soundsoflove.rmutp.ac.th

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th