กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.)

วันที่ 9 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1224 คน)
PKST.

     เช้าวันนี้ (9 พฤศจิกายน 2554) นาย เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ CIO นร.สปน. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 ณ. ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กปส., นายสมโภชน์ วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กปส. เข้าร่วมประชุมพร้อมผู้แทนจาก อสมท.สคบ และสปน.
    ในการนี้ กรมประชาสัมพันธ์โดย CIO กปส.ได้ประสบความสำเร็จในการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบและได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจาก กปส. รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดจ้างดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ของ สนข. โครงการระบบป้องกันไวรัสระบบเครือข่ายการกระจายเสียง (Program DALET) ของ สวท., โครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ ของ สทท., โครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอาคารปฏิบัติงานถูกทำลายจากภาวะวิกฤติความไม่สงบทางการเมือง ของ สพท. และ โครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ ของ ศสช.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode