กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 15 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 669 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ กระทรวงการคลัง
              การประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ ๑-๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานความคืบหน้าของโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการรายงานความคืบหน้าแผงงานประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนความคืบหน้าต่างๆที่ประธานในที่ประชุมได้เน้นเป็นพิเศษ คือเรื่องการผูกบัญชีพร้อมเพย์ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานความคืบหน้าว่า ในขณะนี้ มีประมาณ ๒๔.๔ ล้านบัญชี โดยผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑๘.๙ ล้านบัญชี และผูกกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๕.๕ ล้านบัญชี นับตั้งแต่การเปิดใช้พร้อมเพย์ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม เป็นต้นมา มีการใช้บัญชีพร้อมเพย์ประมาณ ๒ ล้านรายการ สำหรับปัญหาที่สำคัญ ส่วนของโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการคืนภาษี ผ่านทางพร้อมเพย์ ประมาณ ๘.๙ แสนราย และมีการคืนด้วยเช็ค ประมาณ ๑๓๙,๐๐๐ ราย ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นการลงทะเบียนครั้งที่ ๒ ได้เน้นให้สำนักงานคลังจังหวัด เป็นหน่วยในการลงทะเบียน ต้องเป็นเอกเทศ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์และบุคลากรของทางธนาคารธนาคารออมสิน และธนาคาร ธกส. มาช่วย นอกจากนี้การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ ๒ สามารถให้ประชาชนดำเนินการกรอกเอกสารล่วงหน้าได้ และสามารถทยอยยื่นตามห่วงเวลาที่กำหนดไว้ ส่วนของกรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินการเรื่องข้อมูลสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชน ในช่วงที่ผ่านมาจำนวน ๒๐๑,๖๘๕ ราย และมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
              กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่สื่อภาพยนตร์โฆษณาพร้อมเพย์ จำนวน ๕ เรื่อง ไปยังสถานีโทรทัศน์ NBT, Thai PBS, ททบ.5, MCOT, GMM25, ONE31, 7HD, ช่อง3 ซึ่งเผยแพร่ ภาพยนตร์โฆษณาพร้อมเพย์ เพื่อให้ประชาชนทราบ ส่วนสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ผ่านช่องทาง สถานีวิทยุโทรทัศนืแห่งประเทศไทย NBT จำนวน ๙๘๔ ครั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM ๙๒.๕ Mhz จำนวน ๒๐๔ ครั้ง สถานีวิทยุภูมิภาค ๘๗ สถานี ๑๔๗ คลื่นความถี่ จำนวน ๖,๙๐๙ ครั้ง สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ thainews.prd.go.th จำนวน ๕๑ ครั้ง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก ภาพยนตร์โฆษณา บทความ ข่าว ผ่านโซเชียลมีเดีย จำนวน ๕๐ ครั้ง
             นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เน้นให้มีการติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มมากขึ้น โดยตามเป้าหมายที่จะติดตั้ง รวม ๕๖๐,๐๐๐ เครื่อง เป็นของหน่วยงานราชการประมาณ ๑๘,๐๐๐ เครื่อง เพื่อบริการประชาชนและเกิดผลดีต่อประเทศชาติ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2nEcQEr
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๕ มี.ค. ๖๐
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode