กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
กพร. แจงอาชญาบัตรพิเศษของบริษัท ไชน่า หมิงต๋าฯ เป็นการให้สิทธิสำรวจแร่ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนทำการสำรวจ

วันที่ 15 มี.ค. 2560 )
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษบริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการให้สิทธิสำรวจแร่ทางธรณีวิทยาในขั้นรายละเอียด โดยกำหนดเงื่อนไขการเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจแร่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน และต้องทำการฝังกลบพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังเสร็จสิ้นการสำรวจ

นายสมบูรณ์  ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าวว่า กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร คัดค้านการสำรวจแร่โพแทชในพื้นที่ พร้อมทั้งยื่นหนังสือที่อำเภอวานรนิวาสขอให้ชะลอการเข้าเตรียมพื้นที่สำรวจของบริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่อาจละเมิดสิทธิชุมชนและสร้างข้อกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อม ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โพแทชให้แก่บริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 12 แปลง เนื้อที่รวม 116,875 ไร่ อาชญาบัตรพิเศษมีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 สิ้นอายุวันที่ 4 มกราคม 2563  โดยได้กำหนดเงื่อนไขการเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจแร่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน  การอนุญาตอาชญาบัตรเป็นเพียงการให้สิทธิในการสำรวจแร่เท่านั้น  โดยผู้ได้รับอนุญาตยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  หากบริษัทฯ เข้าพื้นที่เพื่อการสำรวจแร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอาชญาบัตร และเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

นายสมบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษดังกล่าว เป็นการให้สิทธิสำรวจแร่ทางธรณีวิทยาในขั้นรายละเอียด โดยจะมีการขุดหรือเจาะสำรวจในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งใช้เนื้อที่เพียงเล็กน้อยเพื่อนำข้อมูลมาประเมินศักยภาพแหล่งแร่ว่ามีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์หรือไม่  และต้องทำการฝังกลบพร้อมกับฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังเสร็จสิ้นการสำรวจแล้ว จึงไม่ได้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   ทั้งนี้ การอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษดังกล่าวเป็นการอนุญาตเพื่อการสำรวจแร่ตามปกติทั่วไป  มิได้เป็นสัญญาสำรวจและผลิตแร่โพแทช และมิได้เป็นข้อผูกพันว่าจะต้องได้รับอนุญาตประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม หากการสำรวจพบว่า พื้นที่มีศักยภาพแร่ที่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ ต้องยื่นขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยการขอประทานบัตรต้องผ่านความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนในพื้นที่  รวมทั้งต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่จะขอทำเหมืองด้วย

15 มีนาคม 2560
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode