กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
Sir Richard Branson ท้าผู้นำองค์กรธุรกิจเทใจดูแลพนักงาน

วันที่ 9 มี.ค. 2560 )
 
เมลเบิร์น ออสเตรเลีย -- (BUSINESS WIRE) – 8 มี.ค. 2560 Sir Richard Branson ลุกขึ้นท้าผู้นำในองค์กรธุรกิจให้ปรับปรุง ‘สภาวะวิกฤตในที่ทำงานยุคใหม่’ หลังจากที่มีรายงานตัวเลขออกมาว่า ลูกจ้าง 87% อยู่ในภาวะ "แยกตัว” (Disengage) นอกจากนี้ วัฒนธรรมการนั่งเฉย ๆ ประจำที่ทำงานยังถูกนำไปเชื่อมโยงกับโรคเบาหวานและโรคหัวใจ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อยู่ในรูปแบบมัลติมีเดีย อ่านฉบับเต็มได้ทาง http://www.businesswire.com/news/home/20170308005155/en/ หากนับเฉพาะในสหรัฐ การแยกตัวของพนักงานคิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึงปีละ 5.5 แสนล้านเหรียญ ทำให้ Sir Richard Branson ต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง โดยประกาศอุทิศเวลา 100 วันให้กับโครงการ Virgin Pulse Global Challenge Virgin Pulse Global Challenge เป็นโครงการของเครือ Virgin Group โดยนอกจากพนักงานของ Virgin Group เองที่เข้าร่วมแล้ว โครงการดังกล่าวยังมีเป้าหมายจะดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของพนักงานทั่วโลก ในเวลานี้ บริษัทต่าง ๆ จาก 185 ประเทศได้ลงทะเบียนส่งพนักงานของตนเข้าร่วมภารกิจยกระดับสุขภาพ ความเป็นอยู่ และการมีส่วนร่วมในองค์กร Sir Richard Branson จึงเรียกร้องให้ผู้นำในองค์กรธุรกิจ ทั้งบริษัทขนาดใหญ่และเล็ก ออกมาแสดงความมุ่งมั่นในลักษณะเดียวกับนี้กับบุคลากรของตน "ผู้นำที่ดีจริง ๆ จะเชื่อว่า พนักงานของตนต้องมาก่อน สุขภาพและวัฒนธรรมของทีมงานควรมีความสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดอยู่เสมอ ถ้าคุณดูแลพนักงาน พนักงานก็จะดูแลธุรกิจให้กับคุณ ผมจึงอยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่านให้มาเข้าร่วมโครงการ Virgin Pulse Global Challenge ด้วยกันกับผมเถอะครับ เราต้องลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง!” Sir Richard Branson เป็นผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจสุขภาพ ในตอนนี้ เขาพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายและกำลังจัดทำวิดีโอเชิญชวนให้คนอื่น ๆ มาเข้าร่วมด้วย Chris Boyce ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Virgin Pulse กล่าวแสดงความยินดีที่ Sir Richard Branson และ Virgin Group ได้เข้ามามีส่วนในโครงการ "พวกเราตื่นเต้นจริง ๆ ที่ได้ทราบว่า Sir Richard Branson และเพื่อนร่วมงานใน Virgin Group ทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ Virgin Pulse Global Challenge ในปีนี้ เพราะเท่ากับได้เข้ามามีบทบาทในการผลักดันการดูแลสุขภาพในสถานที่ทำงานทั่วโลกด้วย” Chris Boyce กล่าว "สวัสดิภาพและความเป็นอยู่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ องค์กรหลายแห่งต่างตระหนักดีว่า สุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางสังคมมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนผลประกอบการทางธุรกิจ บริษัทที่ประสบความสำเร็จจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ธุรกิจจะรุ่งได้นั้นต้องอาศัยพนักงานที่รุ่งด้วย” "Virgin Pulse จึงมีเป้าหมายช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ให้สามารถสร้างวัฒธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความก้าวหน้า หมายความว่า พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุน และได้รับกำลังใจ เพื่อที่จะสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพในทุก ๆ วัน เราจึงอยากจะขอเชิญผู้นำองค์กรธุรกิจทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ Virgin Pulse Global Challenge ในปีนี้ เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะดูแลสวัสดิภาพและค วามเป็นอยู่ของพนักงาน Virgin Pulse Global Challenge จะเริ่มเปิดโครงการในวันที่ 24 พ.ค. จากนั้น Sir Richard Branson พร้อมด้วยสมาชิกกว่า 400,000 คนจากองค์กร 1,500 แห่งใน 185 ประเทศทั่วโลกจะร่วมออกเดินทางบนเส้นทางสายสุขภาพ ประกอบไปด้วย การออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ บริหารจัดการความเครียด นอนหลับอย่างมีคุณภาพ และนิสัยด้านสุขภาพอื่น ๆ โดยสมาชิกจะร่วมมือกันสร้างทีมขึ้นมา ตั้งเป้าหมาย และให้กำลังใจกันและ กันให้เลือกทำสิ่งที่ดีต่อสุขภาพในทุก ๆ วัน” หากองค์กรของท่านต้องการเข้าร่วมโครงการ Virgin Pulse Global Challenge สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัครได้ทาง globalchallenge.virginpulse.com โครงการ Virgin Pulse Global Challenge เป็นหนึ่งในโครงการของ Virgin Pulse ที่มีเป้าหมายพัฒนาสวัสดิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เป็นโครงการรูปแบบครบวงจรที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และความบันเทิงเข้าด้วยกันเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในลักษณะของการทำงานเป็นทีมผ่านการเดินทางสมมติ โดยพนักงานจะได้ตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพและสวัสดิภาพความเป็นอยู่ ติดตามผล และทำเป้าหมายนั้น ๆ ให้สำเร็จ กิจกรรมดังกล่าวยังต่อยอดไปสู่โครงการพัฒนาสำคัญของบริษัท นั่นคือ Virgin Pulse Engage อันเป็นศูนย์รวมการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบองค์รวมที่มีขึ้นในทุก ๆ วัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากโครงการ Virgin Pulse Global Challenge ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับวัฒนธรรม ศักยภา� �ในการทำงาน และผลประกอบการทางธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมให้พนักงานสร้างและปลูกฝังนิสัยที่ดี ทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน เกี่ยวกับ Virgin Pulse

Virgin Pulse เป็นองค์กรในเครือ Virgin Group ของ Sir Richard Branson และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของพนักงาน Virgin Pulse ช่วยให้พนักงานสามารถรวมทีมสร้างคณะทำงานที่มีความสุขมากขึ้น สุขภาพดียิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ มีศักยภาพในการทำงานดีขึ้น บริษัทได้พัฒนาแพล็ตฟอร์มทางโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเป็นที่แรก โดยมีความทันสมัย� ��ละสามารถส่งมอบประสบการณ์เฉพาะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคน แพล็ตฟอร์มดังกล่าวจะใช้เกมชักชวนให้ผู้เล่นสร้างนิสัยอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญและวัดผลได้ ทั้งการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลและในธุรกิจที่พวกเขาทำงานให้ Virgin Pulse ช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการทำงานและในด้านอื่น ๆ ของชีวิตทุกด้าน เท่ากับช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมาย ตลอดจนธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน องค์กรกว่า 2,200 แห่งทั่วโลก รวมทั้งบริษัทที่ติดโผการจัดอันดับ Fortune 500 และ Best Places to Work ด้วยนั้นต่างเลือกใช้บริการของ Virgin Pulse เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร และผลักดันก� ��รดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Virgin Pulse กรุณาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ virginpulse.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายสื่อสารมวลชนในภูมิภาคของท่าน อ่านข่าวจากแหล่งที่มาได้ทาง businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170308005155/en/ ชมสื่อมัลติมีเดียได้ทาง http://www.businesswire.com/news/home/20170308005155/en/

ติดต่อ: Virgin Pulse

เอเชียแปซิฟิก:
Emma Nguyen, +61 3 9536 8160
emma.nguyen@virginpulse.com
หรือ
Andrea Maltman, + 61 3 9536 8108
andrea.maltman@virginpulse.com

หรือ
สหรัฐ/แคนาดา:
Elise Meyer,+1 401-680-5920
elise.meyer@virginpulse.com

หรือ
สหราชอาณาจักร:
Charlotte Church, +44 (0) 3304 30 30 43
charlotte.church@viginpulse.com

หรือ
ยุโรป:
Vicky Kummer +41 (0) 44 723 10 77
vicky.kummer@virginpulse.com



เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode