กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประกวดนางงามไหม ปีนี้ ผลดีตกอยู่ที่คนขอนแก่น

วันที่ 7 พ.ย. 2554 )
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
 
การประกวดนางงามไหมขอนแก่นปีนี้ ผลดีตกแก่คนในท้องถิ่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดงานเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ เปิดเผยว่า ปีนี้จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดจัดให้มีการประกวดนางงามไหมจังหวัดขอนแก่นประจำปี ๒๕๕๔ ในงานงานเทศกาลงานไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔ กำหนดการประกวดรอบแรก(รอบปฐมนิเทศ) ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และรอบตัดสินในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด จะต้องเป็นเพศหญิง มีสัญชาติไทย โสด มีอายุระหว่า ๑๖-๒๕ ปีบริบูรณ์ ในวันประกวด(กรณีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี) ต้องได้รับคำยินยอม จากผู้ปกครอง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร วุฒิการศึกษาไม่ตำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันประกวดหรือ เป็นผู้ที่เกิดอยู่ในจังหวัดขอนแก่น กรณีผู้สมัครเป็นผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น แต่มีความประสงค์จะสมัครเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันของจังหวัดขอนแก่นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดขอนแก่น (โดยต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา นักเรียนหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรในสังกัดสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาหรือ จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ แล้วแต่กรณีมาแสดงด้วย) ผู้สนใจ จะสมัครเข้าประกวด ต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๔ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซด์ของจังหวัดขอนแก่น (http:/www.khonkaenpoc.com)หรือ เว็ปไซด์ ของที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น(http:/www.kkdopa.com.http//khonkaenonestop.org ) หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๓-๖๕๐๗,๐-๔๓๒๓-๙๗๗๐,๐-๔๒๒๓-๖๑๔๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดประกวดนางงามไหมขอนแก่นปีนี้ อาจจะไม่ใช่การประกวดที่เปิดกว้างสู่ระดับสากล เนื่องจากเป็นการเปิดรับสมัครผู้ประกวดเฉพาะบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือเกิด หรือศึกษา ทำงาน อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น เชื่อว่าการดำเนินการ ในครั้งนี้ ผลอดีจะตกแก่คนขอนแก่นหรือคนในท้องถิ่นแน่นอน จึงอยากขอความร่วมมือหรือเชิญชวนส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นและผู้สนใจช่วยกันส่งนางงามที่มีคุณสมบัติตามที่จังหวัดกำนดเข้าประกวดโดยพร้อมเพรียงกัน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode