กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประกวดผ้าไหม เทศกาลงานไหมปี ๒๕๕๔

วันที่ 7 พ.ย. 2554 )
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
 
การประกวดผ้าไหมในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๔ การประกวดผ้าไหมในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๔ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแหล่งผลิตผ้าไหมให้เป็นแหล่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการประกวดผ้าไหมในงานเทศกาลไหมและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี ๒๕๕๔ โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงไหม การผลิตไหมของจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมให้มีขนาด สัดส่วน สีสัน ลวดลายที่เหมาะสมสวยงามและตอบสนองประโยชน์การใช้สอยให้มากขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งผลิตผ้าไหมให้เป็นแหล่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น แบ่งการประกวดเป็น ๔ ประเภทคือ ๑. ผ้าไหมมัดหมี่แบบ ๓ ตะกรอ ๒.ผ้าไหมมัดหมี่แบบ.แบบ๒ ตะกรอ ๓.ผ้าไหมมัดหมี่ข้อ(หมี่ขั้น) ๔.ผ้าไหมลายสร้างสรรค์ ความยาวไม่ต่ำกว่า ๔ หลา ความกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร รางวัลในการประกวดแบ่งเป็นประเภทละ ๓ รางวัลคือ ผ้าไหมมัดหมี่แบบ ๓ ตะกรอ รางวัลที่ ๑ เงินสด ๑๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๒ เงินสด ๑๔,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๓ ๑๒,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร ผ้าไหมมัดหมี่แบบ ๒ ตะกรอ รางวัลที่ ๑ เงินสด ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๒ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๓ ๘,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตรผ้าไหมมัดหมี่ข้อ รางวัลที่ ๑ เงินสด ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๒ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๓ ๘,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร ผ้าไหมลายสร้างสรรค์ รางวัลที่ ๑ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๒ เงินสด ๘,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๓ ๖ ,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตรกำหนดพิจารณาให้คะแนนและตัดสินการประกวดในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โทร. ๐-๔๓๒๔-๖๖๙๒ ,๐-๔๓๒๔-๖๖๗๗ หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง โดยเตรียมรูปถ่ายผ้าไหมที่ส่งเข้าประกวด ขนาด ๓X ๕ นิ้ว ๑ รูป รูปถ่ายผู้ผ้าไหมขนด ๑ นิ้ว ๑ รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(พร้อมสำเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ ) ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode