กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาประมวลศัพท์เกี่ยวกับการพระบรมศพและการพระศพ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คราชบัณฑิตยสภา

วันที่ 22 ก.พ. 2560 15:04:37 )
 

 

ข่าวที่      191        /2560

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา     14.30   น.

 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาประมวลศัพท์เกี่ยวกับการพระบรมศพและการพระศพ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คราชบัณฑิตยสภา

 

            สำนักงานราชบัณฑิตยสภาประมวลข้อมูลศัพท์พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับการพระบรมศพและการพระศพจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม อักษร ก - ช ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม อักษร ซ - ฮ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ตลอดจนข้อมูลที่คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้คำราชาศัพท์ได้จัดทำไว้ นำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลเบื้องต้น โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลศัพท์พร้อมคำอธิบายได้ที่เว็บไซต์ http://www.royin.go.th และเฟสบุ๊ค ราชบัณฑิตยสภา

 

            ทั้งนี้ ศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการดังกล่าวคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้คำราชาศัพท์กำลังดำเนินการจัดทำและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะนำทยอยเผยแพร่ต่อไป

                                                                                    

      

ศรมณ เทพแก้ว / เรียบเรียง

 นิยะดา พันธุ์เพ็ชร / บรรณาธิการ

ที่มา : ราชบัณฑิตยสภา

 


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th