กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “ห้องทดลองของพ่อ”

วันที่ 20 ก.พ. 2560 )
 

ข่าวที่ ๑๘๖/๒๕๖๐

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ "ห้องทดลองของพ่อ”

            อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ "ห้องทดลองของพ่อ” ร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริ พระราชวินิจฉัย ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่าน "โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ซึ่งตั้งอยู่ใน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชวังแห่งพระราชาที่ไม่เหมือนที่ไหนบนโลก และเปรียบดั่ง "ห้องทดลอง” ของพ่อที่ใช้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า แก้ปัญหา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทดลอง มุ่งหามิติใหม่แห่งภูมิปัญญา เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 11.00 – 17.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 (Dazzle zone) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในนิทรรศการพบกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้สุดพิเศษจาก "โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” อาทิ 

          ห้องทดลองของพ่อ เรียนรู้โครงการส่วนต่างๆ ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ซึ่งเปรียบเสมือน "ห้องทดลอง” และเป็นจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่อยู่รอบตัวเรามากมาย ผ่านเกมแผนที่ "ห้องทดลองของพ่อ” จับคู่โครงการต่างๆกับผลิตภัณฑ์ที่ได้แล้วจะพบว่าหลายสิ่งนั้นอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด 

          นมสวนจิตรลดา ... หลากผลิตภัณฑ์ หลากเมนู จากจุดเริ่มต้นเพื่อแก้ปัญหา สู่การพัฒนาปรับปรุงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนมมากมาย ทั้งนมผงหวาน เนยแข็ง ทอฟฟี่นมสด และนมอัดเม็ด ซึ่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ร่วมเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์นานาผลิตภัณฑ์ และพลาดไม่ได้กับหลากเมนูจากนม โดยใช้นมจากโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นวัตถุดิบ

           จากผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง สู่สบู่และเจลล้างมือ ทำความรู้จักกับรู้พืชในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้โครงการส่วนพระองค์ฯ ทดลองนำมาพัฒนาเป็นพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ภาวะน้ำมันขาดแคลนและราคาพืชตกต่ำ ผ่านการเรียนรู้กระบวนการแปรรูปพืชเป็นแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน จากนั้นลงมือทำสบู่บำรุงผิว และเจลล้างมือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแอลกอฮอล์ ในหน่วยทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง และนำกลับบ้านไปใช้ได้จริง

           Workshop สมุดบันทึกความดีถึงพ่อ ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการทำกระดาษสา และร่วมลงมือทำสมุดบันทึกความดีเพื่อพ่อ ประดิษฐ์และตกแต่งให้งดงามด้วยกระดาษสาจากโรงกระดาษสา ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และสมุดเล่มนี้จะคอยเตือนให้เราทุกคนทำแต่ความดีตามรอยพ่อ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 2574300 ต่อ 226

นิยะดา/เรียบเรียง 

อรวิน  บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว 

ที่มา : อุทยานการเรียนรู้ TK park


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th