กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.รังสิต เชิญชวนผู้สนใจชมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฟรี 24-26 ก.พ.2560

วันที่ 20 ก.พ. 2560 16:36:54 (จำนวนคนอ่าน 257 คน)
http://soundsoflove.rmutp.ac.th
 

ข่าวที่........๑๘๘..../๒๕๖๐

วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   เวลา..๑๕.๔๐..น.

ม.รังสิต เชิญชวนผู้สนใจชมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฟรี ๒๔-๒๖ ก.พ.๒๕๖๐

          มหาวิทยาลัยรังสิตเชิญชวนผู้สนใจชมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฟรี เรื่อง "Super hero of the world” ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศาลาดนตรีสุริยะเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

              ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติเรื่อง "Super hero of the world” เป็นละครเวทีแนวแฟนตาซีเชิงวิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต (Sci-fi) ร้อยเรียงเรื่องราวเชื่อมโยงกับความภักดีของประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหนึ่งในละครเวที ๙ ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการ"Sound of Love: เสียงแห่งความจงรักภักดี” มีวัตถุประสงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน สร้างการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและซาบซึ้งในพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงปฏิบัติมาตลอด ๗๐ ปี แล้วนำมาสื่อสารให้เห็นถึงความจงรักภักดี ในรูปแบบของละครเวทีเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้ารับชม

           รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เปิดเผยว่ามทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)ให้ดูแลภาพรวมของการจัดโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ ” Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” โดย ละครเวทีเรื่อง "Super hero of the world จะจัดแสดง ณ ศาลาดนตรีสุริยะเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.     รอบละ ๑,๑๐๐ ที่นั่ง ผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่โทรศัพท์ ๐๘-๒๒๖๕-๒๔๑๕ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://soundsoflove.rmutp.ac.th


 นาฏสรวง  อินทร์แก้ว /ข่าว

อรวิน  บุตรวงศ์ /บรรณาธิการ

ที่มา : http://soundsoflove.rmutp.ac.th


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th