กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.ลพบุรี เปิดโครงการ "๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง"

)
 
ข่าวที่...๑๘๔.../๒๕๖๐
วันที่ ..๑๗...กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา...๑๕.๑๐....น.
 
จ.ลพบุรี เปิดโครงการ "๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง"

           จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการ "๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง"  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
           นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ "๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง” ว่าโครงการ "๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง”นั้น อำเภอชัยบาดาล ได้ร่วมกับสำนักกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บูรณาการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นี้ ณ ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้และส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
          ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดแสดงนวัตกรรมและนิทรรศการทางด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา การตรวจและรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้าน การเสวนาเชิงวิชาการ การจำหน่ายสินค้า ผักผลไม้เกษตรอินทรีย์และสินค้า OTOP ของชุมชน การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดวาดภาพและการประกวด การกล่าวสุนทรพจน์ของเด็กนักเรียน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว
สุพรรษา อ่อนจันทร์/ ข่าว
ธนัชพร ถ้ำสิงห์/ บรรณาธิการข่าว
ที่มา...สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ลพบุรี

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th