กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอ “Sharing ASEAN” เนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 17 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 1002 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

             สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN” เนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน โดย นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนร่วมงานครั้งนี้ด้วย วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ 
              กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านสื่อและสารสนเทศอาเซียนของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN” เป็นโครงการภายใต้คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความงดงามของวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองอาเซียนให้ประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นอาเซียน ผ่านการประกวดคลิปวีดีโอรูปแบบสารคดี และสารคดีเชิงข่าว
              สำหรับผลรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN” ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน "Amazing Thailand" จากทีม passion of asean ได้รับรางวัลเงินรางวัลจำนวน ๑,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ พร้อมประกาศนียบัตร , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ผลงาน "พิงคนคร" จากทีม shine และผลงาน "the grand shadow play" จากทีม 56 konfilm รับเงินรางวัลทีมละ ๖๐๐ เหรียญสหรัฐ พร้อมประกาศนียบัตร ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัล ๓ ทีม รับเงินรางวัลทีมละ ๓๐๐ เหรียญสหรัฐ พร้อมประกาศนียบัตร, และรางวัลชมเชยได้รับรางวัล ๔ ทีม รางวัลละ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งคลิปวีดีโอของผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะเผยแพร่ใน facebook : aseanthaiprd

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2kEHcEG
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๗ ก.พ.๖๐
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode