กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
กพร. เผยความคืบหน้าการดำเนินการตามคำสั่ง คสช. สั่งผู้ประกอบการทำแผนฟื้นฟูที่ชัดเจน

วันที่ 17 ก.พ. 2560 )
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำอย่างต่อเนื่อง สั่งผู้ประกอบการทำแผนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ทองคำที่มีความชัดเจนทั้งระยะเวลาและงบประมาณ พร้อมตั้งคณะทำงานติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามคำสั่ง คสช.

นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการหลังมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559 เรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการกำกับดูแลการฟื้นฟูพื้นที่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำทั้งที่จังหวัดเลย และจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ จัดทำแผนการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ทองคำที่มีความชัดเจนทั้งระยะเวลาและงบประมาณสำหรับใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ เสนอให้ กพร. พิจารณา ซึ่ง กพร. และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะร่วมกันพิจารณาแผนการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าว และกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผน

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กระทรวงอุตสาหกรรมได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559 ขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

นายสมบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย ยื่นหนังสือต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมืองและการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมืองของหน่วยงานต่าง ๆ ภายหลังมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ผู้ประกอบการหยุดประกอบกิจการและให้ดำเนินการฟื้นฟูเหมือง แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดนั้น ขอเรียนว่า ที่ผ่านมา กพร. ได้มีการประชุมหารือและสั่งการให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดเลย ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่โดยการปรับปรุงเสถียรภาพและความมั่นคงแข็งแรงของบ่อกักเก็บกากแร่แล้ว อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และมีการคัดค้านในกระบวนการขออนุญาต  กพร. จึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเพื่อขอให้มีการอนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้าพื้นที่เพื่อไปดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำมาอย่างต่อเนื่อง  มิได้ละเลยการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด  นายสมบูรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

17 กุมภาพันธ์ 2560
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode