กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 16 ก.พ. 2560 14:43:36 (จำนวนคนอ่าน 347 คน)
กระทรวงวัฒนธรรม
 

ข่าวที่...๑๗๕.../๒๕๖๐
วันที่ ...๑๖...กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา...๑๓.๐๐...น.
 

กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ว่า สำนักหอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร จัดขึ้น เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญ และเป็นพระราชพิธีแห่งเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีคณะกรรมการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒ กระทรวงวัฒนธรรม อาคารธนาลงกรณ์
             หนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของปวงพสกนิกรชาวไทย และบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศชาติ เพื่อการศึกษาค้นคว้า อ้างอิงต่อไป ประกอบด้วยหนังสือจดหมายเหตุหลัก จำนวน ๑ รายการ หนังสือจดหมายเหตุรอง จำนวน ๔ รายการ และหนังสือที่ระลึกจำนวน ๓ รายการ ซึ่งขณะนี้การจัดทำหนังสือที่ระลึก และจดหมายเหตุดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลและภาพเหตุการณ์เพิ่มเติม บางเล่มคาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ นี้
            นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณา การจัดทำหนังสือ และแผ่นพับที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อมอบแก่ผู้ร่วมงาน และแจกจ่ายประชาชนที่มาถวายดอกไม้จันทน์  ทั้งในกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ
 
นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนคนอ่าน 347 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th