กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สกศ. จัดพิมพ์หนังสือ 7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี เผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ในหลวง ร. 9

วันที่ 16 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 209 คน)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
ข่าวที่     176     /2560
วันที่   16  กุมภาพันธ์  2560 เวลา   13.00    น.


สกศ. จัดพิมพ์หนังสือ 7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี เผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ในหลวง ร. 9

          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ "7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” 10,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ วิธีการทรงงานในพระองค์ 3 หลักสำคัญ คือ หลักคิด หลักวิชาและหลักปฏิบัติ 
          วันที่ 15 ก.พ. 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดแถลงข่าวการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ "7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” จำนวน 10,000 เล่ม โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกมลรอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) และคณะผู้บริหารและข้าราชการ สกศ. ตลอดจนผู้แทนเครือข่ายการศึกษาร่วมงาน 
          ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่า สกศ. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย โดยเฉพาะด้านการศึกษา และเพื่อเป็นการสดุดีพระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ "7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” จำนวน 10,000 เล่ม เผยแพร่พระอัจฉริยภาพที่ทรงสั่งสมจากการศึกษา เรียนรู้ ผสมผสานกับประสบการณ์ที่เสด็จฯเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาค ก่อกำเนิดโครงการตามพระราชดำริต่างๆ เนื้อหาภายในเล่มได้รวบรวมพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาที่พระราชทานให้คณะครู ผู้บริหาร บัณฑิต นักเรียน นักศึกษาในวโรกาสต่างๆ ซึ่งนับเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งแห่งศตวรรษนี้
          ด้านนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ สกศ. กล่าวว่า หนังสือดังกล่าวจัดพิมพ์ภาพ 4 สี ด้วยระบบทันสมัย ความหนา 188 หน้า หน้าปกงามล้ำค่าด้วยตัวอักษรปั๊มสีทอง ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ซึ่งเป็นฉัตร 9 ชั้น มีความหมายสูงล้ำคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพื้นปกสีน้ำเงินบ่งบอกถึงการเทิดทูนและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทุกคน เขียนคำนำโดยเลขาธิการ สกศ. และได้รับเกียรติจากนายธงทอง จันทรางศุ อดีตเลขาธิการ สกศ.เป็นผู้ประพันธ์บทอาเศียรวาท เนื้อหาหลักของพระบรมราโชวาทแบ่งออกเป็น 7 ช่วงตลอดรัชสมัย จำนวน 89 องค์ นับแต่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ  ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ตั้งแต่ปี 2489 จนถึงปี 2559 อันทรงคุณค่ายิ่งตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ ทรงอุทิศกำลังพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร ความเจริญพัฒนาของประเทศ โดยมิได้คำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์ เพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2668-7123 ต่อ 2513 และ 2530หรือดาวน์โหลดไฟล์ฟรีทางเว็บไซต์ สกศ. www.onec.go.th 


ปัทมาวดี เหลือสม /ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th