กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รองนายกรัฐมนตรี เปิดกิจกรรม "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมทัพไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 15 ก.พ. 2560 15:12:46 )
 

ข่าวที่ 173 /2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น.
 

รองนายกรัฐมนตรี เปิดกิจกรรม "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมทัพไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


          รองนายกรัฐมนตรี เปิดกิจกรรม "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมทัพไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่องาน "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมทัพไทย" ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารระดับสูงและผู้แทนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ และภาคส่วนอื่น ๆ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อน้อมรำลึกและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานต่อไป ซึ่งภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน แนวคิด และศาสตร์ของพระราชาในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหารและพิพิธภัณฑ์ทหาร
          ทั้งนี้ ภายหลังการจัดกิจกรรม ๓ วันดังกล่าว หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ จะขยายผลการให้ความรู้และบริการประชาชนไปยังหน่วยต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหารและพิพิธภัณฑ์ทหาร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับชมอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ๑ เดือน ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม นี้
 
 
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/เรียบเรียง
วัฒนา เงินกลม/บรรณาธิการ
ที่มา : สำนักข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th