กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มณฑลกวางตุ้งเดินหน้า “มาตรการ 8 ขั้นตอน” สนับสนุนการสร้างพื้นที่สาธิตการท่องเที่ยวระดับโลก

วันที่ 10 ก.พ. 2560 )
 

นับตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมา มณฑลกวางตุ้งได้เร่งยกระดับการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้สอดรับกับแผนงานของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากเดิมที่เน้นการเยือนสถานที่ท่องเที่ยว ("attractions tourism") ไปเป็นการท่องเที่ยวระดับโลก ("global tourism") ที่จะนำเสนอประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมเมือง การช็อปปิง และอีกมากมาย ทั้งนี้ เมืองและอำเภอ 14 แห่งในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งรวมถึงเมืองเซินเจิ้น เมืองจูไห่ เมืองจงซาน ไคผิงในเมืองเจียงเหมิน ไถซาน อำเภอปั๋วหลัวและอำเภอหลงเหมินในเมืองหุ้ยโจว ต่างได้รับการพัฒนาขนานใหญ่ โดยกรมการท่องเที่ยวทุกระดับทั่วทั้งมณฑลต่างเพิ่มความพยายามในการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่ระดับโลก และมีการจัดทำผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือต่างๆ เพื่อชี้แนะแนวทางในการปรับเปลี่ยนจากการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวแบบเดิมๆ ไปเป็นการเที่ยวพักผ่อนและมอบประสบการณ์ระดับโลกแก่ผู้มาเยือน

ปัจจุบัน สำนักงานการท่องเที่ยวมณฑลกวางตุ้งได้มุ่งเน้นไปที่การดำเนิน "มาตรการ 8 ขั้นตอน" เพื่อส่งเสริมการยกระดับการท่องเที่ยวในมณฑลสู่ระดับโลก โดยขั้นตอนแรก ทางสำนักงานฯ ส่งหนังสือถึงนายกเทศมนตรีของเมืองและอำเภอ 14 แห่ง เพื่อให้กำหนดเป้าหมาย ภารกิจ ตัวชี้วัด และสิ่งที่ต้องการในการดำเนินงาน พร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาและการยอมรับในพื้นที่ ขั้นตอนที่สอง ดำเนินการติดตามผลงาน เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมวิเคราะห์ปัญหา และหารือถึงมาตรการที่จำเป็น ขั้นตอนที่สาม จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการท่องเที่ยวในมณฑลผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอ โดยเชิญเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติมาร่วมกันตีความถึงแนวปฏิบัติและมาตรฐานของการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่สี่ ทางสำนักงานฯ จะประกาศพื้นที่สาธิตการท่องเที่ยวระดับโลกของมณฑล นอกจากนี้ จะมีการนำพื้นที่สาธิตระดับประเทศจำนวน 14 แห่ง เมืองและอำเภออื่นๆ อีก 24 แห่ง ซึ่งรวมถึงเมืองจ้านเจียง เมืองเหอหยวน เมืองจ้าวชิ่ง เมืองเจิงเฉิง เมืองเกาหมิง และหรู่หยวน เข้าสู่แผนการดำเนินงานของมณฑล ขั้นตอนที่ห้า นำนโยบายต่างๆ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มการสนับสนุนจุดชมวิวระดับเอ ในแง่ของการประเมิน การเชิญชวนให้ลงทุน และการสนับสนุนด้านการเงิน ขั้นตอนที่หก ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ Southern Daily หนังสือพิมพ์ China Tourism News สื่อออนไลน์ เช่น Guangdong network, Southern network และ sina.com ตลอดจน we-media เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ จะมีบทสัมภาษณ์พิเศษเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากรัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วย ขั้นตอนที่เจ็ด จัดประชุมเพื่อสรุปและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และขั้นตอนสุดท้ายคือ ควบคุมดูแลและติดตามผลเป็นกรณีพิเศษ เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานในทุกพื้นที่

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gdta.gov.cn

ที่มา: Guangdong Tourism Administration
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode