กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พร้อมเพย์ดีเดย์วันนี้ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เปิดให้บริการพร้อมเพย์อย่างเป็นทางการ ก้าวสำคัญสู่การพลิกโฉมระบบชำระเงินไทย (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 27 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 1073 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดบริการ "พร้อมเพย์" อย่างเป็นทางการ เริ่มให้บริการรับเงินและโอนเงินทางเลือกใหม่โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนแทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ในส่วนธุรกรรมระหว่างบุคคล เพิ่มความสะดวก และประหยัด ในการรับเงินและโอนเงินให้กับประชาชน นับเป็นก้าวสำคัญสู่การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบการชำระเงนิแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อวางรากฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ กระทรวงการคลัง
              ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้นภาครัฐจึงมีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนทุกภาคส่วน โดยการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ การเปิดใช้บริการ "พร้อมเพย์" ในวันนี้ เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการเงินของประเทศ เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน ลดอุปสรรคในการทำธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ SMEs และ e-Commerce ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในที่สุด ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันพัฒนาบริการพร้อมเพย์ให้สำเร็จได้ด้วยดี และสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบได้ในวันนี้
              พร้อมเพย์ เป็นบริการรับเงินและโอนเงินทางเลือกใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยบริการพร้อมเพย์จะช่วยให้ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ สามารถโอนเงินและรับเงินได้อย่างสะดวก ประหยัด ง่าย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน แทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารได้ ทั้งนี้ ระบบพร้อมเพย์มีระบบจัดเก็บและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เข้มงวด และยังมี ระบบรักษาความปลอดภัยของแต่ละธนาคารคอยดูแลเป็นอย่างดี
             พร้อมเพย์เป็นบริการทางเลือกให้แก่ประชาชน โดยไม่มีข้อบังคับให้ลงทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ที่รับและโอนเงินบ่อยๆ ควรลงทะเบียนพร้อมเพย์ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมากอย่างเห็นได้ชัด

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2jbfkw1
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๗ ม.ค.๖๐
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode