กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เลื่อนการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๔ ที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 2 พ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นางอุไรวรรณ รัตนแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไปทอดถวาย ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นั้น เนื่องจากขณะนี้ ได้เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ สถาบันฯ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode