กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
10 รัฐมนตรีอาเซียน เห็นชอบใช้มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทย ต้นแบบมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน

วันที่ 24 ม.ค. 2560 )
IQML
 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ  ทีเส็บ คว้าข่าวดีรับปี 2560 จากการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ASEAN Tourism Forum (ATF 2017) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 มกราคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ นั้น รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยทีเส็บเป็นผู้นำของประเทศอาเซียน ในการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ในอาซียน หรือ ASEAN MICE VENUE STANDARD (AMVS) หลังจากความสำเร็จอย่างสูงของทีเส็บในการพัฒนาโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย THAILAND MICE VENUE STANDARD (TMVS)


นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า "ทีเส็บริเริ่มโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ในประเทศไทย หรือ Thailand MICE VENUE Standard (TMVS) ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาสถานที่จัดงานประชุมและแสดงสินค้าในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน รองรับการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ เพราะสถานที่จัดงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้จัดงาน จากการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ผ่านการประเมินสถานที่จัดงานไมซ์ (ประเภทห้องประชุม) จำนวนทั้งสิ้น 142 แห่ง 341 ห้อง ครอบคลุมทั้ง ศูนย์การประชุม โรงแรมและรีสอร์ท และหน่วยงานที่มีห้องประชุม เช่น ศาลากลางจังหวัด พิพิธภัณฑ์ สมาคม และสถาบันต่างๆ โดยดำเนินงานในพื้นที่ของเมืองไมซ์ซิตี้ ทั้ง 5 แห่ง (กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น) และหาดใหญ่ และยังวางเป้าหมายขยายไปยังเมืองไมซ์ที่ตั้งอยู่ในคลัสเตอร์ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล”


ประเทศไทยได้เสนอตัวไปยังที่ประชุมการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ National Tourism Organizations (NTOs) ในการทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน เพื่อยกระดับให้มาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของไทย (TMVS) ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน (AMVS)  เนื่องจากประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของไทย (TMVS) จากนั้นที่ประชุมการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็น Lead Coordinator หรือ ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน (AMVS) โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมกับ 9  ประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 4 ครั้ง เพื่อพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน (AMVS) โดยใช้มาตรฐานของไทย (TMVS) เป็นต้นแบบ โดยทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนจะสามารถใช้มาตรฐานห้องประชุมอาเซียนในมาตรฐานระดับภูมิภาคได้


"หลังจากใช้เวลากว่า 2 ปี ในการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน (AMVS) นั้น ในการประชุม ASEAN Tourism Forum หรือ ATF 2017 (45th Meeting of ASEAN The ASEAN NTOs and Related Meetings and 20th Meeting of The ASEAN Tourism Ministries and Related Meetings) ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน หรือ Single Destination ที่ประชุมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้มีมติให้ทุกประเทศ นำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ในอาเซียน (AMVS) ที่มีต้นแบบจากมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของไทย (TMVS) ประกาศใช้ในประเทศของตนเอง นับเป็นความสำเร็จที่ทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีอาเซียนด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาศักยภาพด้านไมซ์ของ 10 ประเทศอาเซียน ตามกรอบความร่วมมือแห่งชาติอาเซียน และเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนไมซ์ประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ของอาเซียนระยะ 10 ปี (ปี พ.ศ. 2559 – 2569) อีกด้วย” นายนพรัตน์กล่าวสรุป


ทีเส็บในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน (AMVS) ในนามประเทศไทย ยังได้กำหนดโรดแมปการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดอบรม 1st ASEAN MICE VENUE STANDARD AUDITOR Training ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2560 เพื่อให้ทุกประเทศในอาเซียนได้รับทราบวิธีการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน และในปี 2561 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ASEAN Tourism Forum  (ATF 2018) ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเวทีนี้จะเป็นเวทีในการมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ทั้ง 10 ประเทศอาเซียนที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียนด้วย

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode