กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานครบรอบ ๑๙ ปี สํานักข่าว (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 19 ม.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 1102 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

            นางสาวศุภพร สาครบุตร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วย นางสาวมนทิรา วิโรจน์อนันต์ที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางไปร่วมงานครบรอบ ๑๙ ปีสํานักข่าว พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมงานพิธีสงฆ์มีพระสงฆ์๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณห้องโถง สํานักข่าว
             สํานักข่าว เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์มีนางธารทิพย์ทองงามขํา เป็นผู้อํานวยการสํานักข่าว สํานักข่าว ครบรอบ ๑๙ ปีโดยเริ่มจัดตั้ง ตั้งแต่ปี๒๕๔๐ มีบทบาทสําคัญในเรื่องการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ๒๔ ชั่วโมง NBT World เป็นสถานีโทรทัศน์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักข่าว ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ และสถานีโทรทัศน์อาเซียน เริ่มดําเนินการตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีเนื้อหาครอบคลุมความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิธีชีวิต การลงทุน การศึกษา ความสัมพันธ์ชุมชนอาเซียนใน
ประเทศไทยและใกล้เคียง พร้อมสื่อสารภาพลักษณ์เชื่อมโยงไทยกับนานาชาติ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/2jbTMf1
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๙ ม.ค. ๖๐
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode