กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เตรียมย้ายเต๊นท์ประกอบอาหารออกนอกพื้นที่สนามหลวง หลังครบรอบการสวรรคต ๑๐๐ วัน

วันที่ 13 ม.ค. 2560 18:23:18 )
 

 ข่าวที่  ๔๔  / ๒๕๖๐

วันที่ ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๒๐ น.

กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เตรียมย้ายเต๊นท์ประกอบอาหารออกนอกพื้นที่สนามหลวง หลังครบรอบการสวรรคต ๑๐๐ วัน             

กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เตรียมย้ายเต๊นท์ประกอบอาหารออกนอกพื้นที่สนามหลวง หลังครบรอบการสวรรคต ๑๐๐ วัน

พลตรี ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ ๑ กล่าวภายหลังการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่าที่ประชุม ได้พูดถึงการย้ายเต็นท์ประกอบอาหารออกนอกพื้นที่สนามหลวง หลังครบรอบการสวรรคต ๑๐๐ วัน เนื่องจากต้องการให้เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น สำหรับจุดประกอบอาหารในจุดใหม่ มอบหมายให้สำนักงานเขตพระนครไปจัดเตรียมสถานที่ และให้สำนักอนามัยตรวจสอบความสะอาดของอาหารและภาชนะเช่นเดิม

นอกจากนี้ หลังจากครบรอบการสวรรคต ๑๐๐ วัน กระทรวงต่างๆ ทั้ง ๑๗ กระทรวง จะเข้ามาช่วยจิตอาสาในการประกอบอาหาร ในแต่ละเดือนจะมี ๓ กระทรวงรับผิดชอบ ขณะที่การทำอาหารเน้นเมนูทานง่าย ไม่มีเครื่องปรุง ซึ่งจะใส่ในภาชนะที่เป็นจานหรือถ้วยกระดาษ เพื่อลดปริมาณขยะ ส่วนการแจกอาหารให้กับประชาชนในเต็นท์ ก - ซ สัดส่วนร้อยละ ๘๐ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๐ จะแจกอาหารให้บุคคลบริเวณรอบนอกสนามหลวง เพราะในแต่ละวันมีประชาชนในพื้นที่สนามหลวงกว่า ๑๐๐,๐๐๐คน แต่เป็นประชาชนที่เข้ามาถวายสักการะพระบรมศพเพียง ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ คน

------------------------------------

 

 

 

 

นิยะดา พันธุ์เพ็ชร / เรียบเรียง

วัฒนา  เงินกลม  / บรรณาธิการข่าว

(ที่มา : กอร.รส)


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th