กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา”

วันที่ 13 ม.ค. 2560 17:29:18 )
 

ข่าวที่   ๔๒  / ๒๕๖๐

วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๕.๔๕  น.

 

กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา”
       

                       กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน ภายใต้แนวคิด "ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา”
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต

                       สำหรับงานปีนี้จะได้พบกิจกรรมมากมายบนเวทีของเหล่าเยาวชน พร้อมเล่นเกมตามสถานีต่าง ๆ ซึ่งปีนี้จัดไว้ถึง 11 สถานี เพื่อให้เหล่าน้องๆ หนูๆ ได้ร่วมตอบคำถาม ชิงรางวัลมากมาย ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถ.วิภาวดีรังสิต จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ตลอดงาน โดย บสย. ได้ร่วมนำจักรยาน 50 คันมาเป็นรางวัล


 

------------------------------------ รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ เรียบเรียง

วัฒนา   เงินกลม/ บรรณาธิการข่าว 

(ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์)


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th