กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560ภายใต้แนวคิด "ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา"

วันที่ 13 ม.ค. 2560 17:24:12 )
 

ข่าวที่ ๔๑ / ๒๕๖๐

วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๓๐ น.

กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560ภายใต้แนวคิด "ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา"

 

                       กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมงาน    อันแสนประทับใจจากความสุขที่ไม่รู้ลืมจากแผ่นดินของพ่อ โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเปิดบูธกิจกรรมกว่า 223 บูธ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

      กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ภายใต้แนวคิด "ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา" และได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 นี้ ใช้ชื่อว่า "ต้นกล้าของพ่อ” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 และเผยแพร่คำขวัญวันเด็ก "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”โดยเนื้อหาประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความผูกพัน การเล่าประสบการณ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนึกรักบ้านเกิด ผู้สูงอายุ การประหยัด การมีคุณธรรม ครอบครัว ความเป็นไทย ความซื่อสัตย์ การทำตัวให้มีคุณค่า ความกตัญญู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดพิมพ์จำนวน 300,000 เล่ม จำหน่ายราคาเล่มละ 15 บาท        

      สำหรับกิจกรรมภายในงานให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ได้สัมผัสประสบการณ์อันจะสร้างความประทับใจจากความสุขที่ไม่รู้ลืมจากแผ่นดินของพ่อ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เวลา 08.30 น. และแจกของขวัญให้เด็ก ๆ อาทิ ตุ๊กตา ของเล่น สมุดหนังสือ ขนม เป็นต้น การเขียนไปรษณียบัตร "คำสัญญา..ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9” แล้วเขียนชื่อ-ที่อยู่ ของตัวเอง ส่งกลับไปให้ตัวเอง  ตลอดจนกิจกรรมบริเวณเวทีกลาง อาทิ การสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินดาราการเล่นเกมตอบคำถามการแสดงต่างๆ เช่น ร้องเพลง "พระราชาในนิทาน”การมอบของขวัญของรางวัลพร้อมทั้งการฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพระมหาชนก เป็นต้นรวมทั้งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเปิดบูธกว่า 20 หน่วยงาน จำนวน 233 บูธ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ moe.go.th 

------------------------------------
 รุ่งนภา/ เรียบเรียง                            

วัฒนา เงินกลม / บรรณาธิการข่าว      

(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th