กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> ข่าววิทยุโทรทัศน์ >> โทรทัศน์
ขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 12 ม.ค. 2560 )
 
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายอำเภอระโนด ส.อบจ. กำนัน ต.ตะเครียะ ประชุมหารือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งหมด เพื่อแยกข้อมูลว่าได้ช่วยเหลือแล้วกี่ครัวเรือน เหลืออีกกี่ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ม.ค. 60

บ้านเลขที่ 124 หมู่ 6 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ขอเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ (คุณบุญญา จ.นครศรีธรรมราช)

ต้องการอาหารด่วนมาก อยู่ที่ หมู่ 10 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช (คุณสุจิต จ.นครศรีธรรมราช)

ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ ให้ชาวใต้สู้ต่อไป (พลเรือตรี มินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา)

ให้กำลังใจคนใต้ ติดต่อคุณพ่อได้แล้ว ตอนนี้อยู่ รพ.หลังสวน จ.ชุมพร (คุณเกศรี จ.ชุมพร)

ขอความช่วยเหลือ ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ อ.ระโนด จ.สงขลา (คุณหนูวาด อ.ระโนด)

ให้กำลังใจคนใต้ ติดต่อคุณพ่อได้แล้ว ตอนนี้อยู่ รพ.หลังสวน จ.ชุมพร (คุณเกศรี จ.ชุมพร)

ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ ให้ชาวใต้สู้ต่อไป (พลเรือตรี มินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา)

ต้องการอาหารด่วนมาก อยู่ที่ หมู่ 10 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช (คุณสุจิต จ.นครศรีธรรมราช)

บ้านเลขที่ 124 หมู่ 6 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ขอเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ (คุณบุญญา จ.นครศรีธรรมราช)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์จำนวน 2,000 ราย ณ ศาลาประชาคม อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปได้โดยเร็ว สู้ๆ จากคนเหนือให้คนใต้ (คุณใจ จ.กำแพงเพชร

ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวใต้ (คุณปราณี จ.ระนอง)

สงสารพี่น้องชาวใต้ด้วยกัน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน (คุณสารี จ.สุราษฎร์ธานี)

องค์กรปกครองส่วนถิ่น จ.สงขลา สนับสนุนรถบรรทุกในการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือฯ จ.สงขลา ไปยังพื้นที่ประสบภัย อบจ.สงขลา จำนวน 5 คัน, เทศบาลนครหาดใหญ่ 2 คัน, เทศบาลนครสงขลา 2 คัน, เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 2 คัน รวม 11 คัน

ขอให้ตั้งสติ สมาธิให้ดี ขอให้สู้ๆ ป้าเป็นกำลังใจ ดูทีวีไปร้องไห้ไปทุกวัน (คุณเบญจมาศ จ.สมุทรปราการ)

ส่งแรงใจไปปักษ์ใต้ จากแดนอีสาน (คุณบุญกอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา)

หมู่ 4 บ้านปากบางกลม ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ต้องการ ฟางให้วัวประมาณ 100 ตัว (คุณราชัน จ.นครศรีธรรมราช)

สถานการณ์ล่าสุด พื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย รวม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมแล้ว 38 อำเภอ 215 ตำบล 1,192 หมู่บ้าน 83,933 ครัวเรือน 282,076 คน

ขอแนะนำให้ใช้ว่านหางจระเข้ช่วยรักษาแผลน้ำกัดเท้า แผลสด (คุณนภัทร บางแค กทม.)

ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้ทุกจังหวัด ขอให้ทุกคนปลอดภัยและอดทน (คุณสำรวม จ.สมุทรปราการ)

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ส่วนหน้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงาน สถานการณ์อุทกภัย พร้อมเตรียมการพร่องน้ำในพื้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัย พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เผยจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมใน 6 อำเภอของจังหวัดตรัง ประกอบด้วยอำเภอนาโยง / อำเภอเมืองตรัง / อำเภอรัษฎา /อำเภอห้วยยอดและอำเภอวังวิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ 44 ตำบล 8 เทศบาล 29 ชุมชน 335 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 17,891 ครัวเรือน 57,289 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้ใช้เงินทดรองราชการเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นการเบื้องต้นแล้ว สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอนาโยง สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ อำเภอรัษฎา หมู่ที่ 3,6,7 ต.คลองปาง หมู่ที่ 1,6,8 ต.ควนเมา น้ำได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มริมคลองและบ้านเรือนราษฎรพื้นทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง อำเภอเมืองตรัง หมู่ที่ 2 บ้านปากหมัน ต.หนองตรุด คันกั้นน้ำหนองตรุด ตรงจุดที่ขาดครั้งก่อน

ขณะนี้น้ำจากแม่น้ำตรังได้ไหลทะลักออกจากคันเข้าท่วมในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ระดับน้ำยังทรงตัว แนวโน้มลดลง หมู่ที่ 4 บ้านป่าหมาก ต.นาตาล่วง น้ำได้ไหลบ่าจากแม่น้ำตรังตรงจุดที่คันนาตาล่วงขาด ทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรเป็นบริเวณกว้าง ระดับน้ำทรงตัว แนวโน้มลดลง น้ำจากแม่น้ำตรัง ได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่บริเวณภายในวัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) และพื้นที่
ราบลุ่มริมแม่น้ำรอบๆ บริเวณราษฎรและพระภายในวัดได้รับความเดือดร้อน ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย แนวโน้มลดลง

สำหรับเส้นทางการจราจรถนนทางหลวง หมายเลข 419 ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ไม่สามารถผ่านได้ให้ใช้ถนน ทางหลวง 403 และ ทางหลวง 4046 แทน อำเภอห้วยยอด พื้นที่ราบลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขัง แนวโน้มเข้าสู่ภาวะปกติ อำเภอวังวิเศษ หมูที่ 4,5,6,7,8,9,10 ต.ท่าสะบ้า น้ำได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ำได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ระดับน้ำทรงตัว แนวโน้มลดลง

สำหรับเส้นทางถนนทางหลวง 4347 ตลาดฉุ้น-บ้านขา ไม่สามารถผ่านได้ให้ใช้ถนนสายรองทางหลวง 4 และทางหลวง 4258 แทน อำเภอกันตัง หมูที่ 6 ต.ควนธานี น้ำได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ผิวจราจร ความสูงประมาณ 10 ซม. ระยะทางประมาณ 150 ม. และบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตรบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำบางส่วน ระดับน้ำลดลง หมู่ที่ 1,4, ต.ย่านซื่อ น้ำได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและผิวจราจร น้ำสูงประมาณ 5 ซม.ระดับน้ำลดลง หมู่ที่ 1,3,4,5 ต.บางหมาก น้ำได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร ระดับน้ำลดลง หมู่ที่ 1,2,4 ต.โคกยาง น้ำได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร ระดับน้ำลดลง ไม่มีฝนตก น้ำได้เอ่อเข้าท่วมถนนทางหลวงหมายเลข 403 (ตรัง-กันตัง) เป็นระยะทางยาวประมาณ 800 เมตร ระดับสูงประมาณ 10-40 ซม. ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ช่วงปลายน้ำของแม่น้ำตรัง รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ให้ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 4261 (ป่าเตียว-ทุ่งค่าย) แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า แนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดตรัง ขณะนี้น้ำในแม่น้ำตรังลดลงเล็กน้อย จากข้อมูลกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ วันที่ 11 มกราคม 2560 ระดับน้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดช่วงเช้า เวลา 10.49 น. มีผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำตรังลดลงช้า เนื่องจากน้ำทะเลหนุน และระดับน้ำทะเลต่ำสุดที่เวลา 17.06 น. ของวันที่ 11 มกราคม 2560 จะทำให้แม่น้ำตรังระบายได้เร็วยิ่งขึ้น

จังหวัดตราด ปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของชาวตราดรวมใจเป็นหนึ่งสู่พี่น้องชาวใต้ ขณะที่ยังมี หน่วยงาน ประชาชน มอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือชาวใต้อย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ ทหาร จังหวัดกระบี่ ร่วมทำความสะอาดสถานที่ บ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ เสียหายกว่า 700 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 5,000 คน คาดต้องใช้เวลากว่า 1 สัปดาห์ จะเข้าสู่ภาวะปกติ

สายด่วนรับแจ้งเตือนภัย // ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร.191 // กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.1784 // ศูนย์นเรนทร โทร.1669 // สายด่วนกรมชล โทร.1460 // สายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586 // กรมทางหลวงชนบท โทร.1146 // ตำรวจทางหลวง โทร.1193 // กรมทางหลวง โทร.1586 // ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร.1356 // การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร.1129 // การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 // กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.1182 // บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) โทร.1490 // กรมสุขภาพจิต โทร.1323 // สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร.1133 // ท่าอากาศยานไทย โทร. 0-2535-1111 // สายด่วนสุขภาพ โทร. 0-2590-2000

As floods continue in the South, residents can contact the following numbers: Emergency Hotline 191 // The Department of Disaster Prevention and Mitigation Hotline 1784 // The National Institute for Emergency Medicine Hotline : 1669 // The Royal Irrigation Department Hotline : 1460 // The Highway Department Hotline : 1586 // The Bureau of Traffic Safety Department of Rural Roads Hotline: 1146 // The Highway Police Hotline: 1193 // The Transport Safety Center Hotline: 1356 // The Provincial Electricity Authority Hotline: 1129 // The State Railway of Thailand Hotline: 1690 // The Meteorological Department Hotline: 1182 // The Transport Co., Ltd. : 1490 // The Department of Mental Health : 1323 // The Directory Assistance Hotline: 1133 // The Airport of Thailand: 0-2535-1111 // The Health Hotline: 0-2590-2000

ผู้ประสบอุทกภัย โทร.ขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วน 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ.ชุมพร โทร.0 7750 3230, ปภ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7727 5550-51, ปภ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7535 8440, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี โทร.0 7728 4224,0 7727 2359

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จ.สุราษฎร์ธานี สายด่วน แจ้งเหตุ/ช่วยเหลือ/รับบริจาค 06 3905 0232, 06 3905 0271, 06 3905 0283, 06 3905 0285, 06 3905 0194, 0 7738 0642 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอเชิญร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่ภาคใต้ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่ 020-2-53333-8 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 ม.ค. 2560 ส่งโทรสาร (FAX) สลิป PAY IN มาที่ 0- 2252- 8711 แล้วเขียนชื่อที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ สามารถนำใบเสร็จไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ โทร.0- 2256- 4427,0- 2256- 4583-4

สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ผู้ประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี บัญชีกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 สอบถามได้ที่ นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล โทร.08 1925 5129 นางสุรีย์พร รามสมภพ โทร.08 1193 1453 หรือ โทร.0 2283 4321, 0 2283 4319, 0 2283 4301 โทรสาร 0 2283 4336, 0 2283 4318

พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ขอให้ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มได้จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) คลื่น AM. 819 KHz. / AM. 891 KHz. และ FM. 92.5 MHz.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode