กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการแสดงความอาลัย และถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ

วันที่ 11 ม.ค. 2560 )
 
ข่าวที่..........๓๑......./๒๕๖๐
วันที่ ...๑๑.... มกราคม ๒๕๖๐ เวลา.......๑๔.๑๐.....น.
 
บรรยากาศการแสดงความอาลัย และถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ
          บรรยากาศการแสดงความอาลัย และถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันนี้ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๐) ประชาชนยังคงทยอยเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯอย่างต่อเนื่อง โดยทางฝั่งทิศเหนือประชาชนต่อคิวเข้าเต็นท์รอคอยเป็นระยะ เพื่อรอการขยับไปยังจุดรอคอยที่ถนนหน้าพระธาตุ ด้านฝั่งทิศใต้ประชาชนสามารถเดินเข้าเต็นท์พักคอยได้ทันที เนื่องจากไม่มีประชาชนต่อแถวรอเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ ในจุดตรงบริเวณถนน หน้าพระลานถึงถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชดำเนินในถึงถนนสนามไชยก็เช่นกันยังคงมีประชาชนทยอยเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด รวมทั้งการบริการอาหารและเครื่องดื่มของจิตอาสาเป็นระยะๆ
          ทั้งนี้ การดูและเรื่องความปลอดภัยยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวด เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ ไม่พบผู้มีพฤติกรรมที่เป็นภัยแต่อย่างใด
 
ธนัชพร / ข่าว
วัฒนา / บรรณาธิการข่าว
ที่มา : กอ.รมน.

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th