กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดรถให้บริการรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ภายใต้กิจกรรม“ตามรอยความเรืองรอง...รัตนโกสินทร์” ตลอดเดือนมกราคม

วันที่ 11 ม.ค. 2560 )
 
ข่าวที่..........๓๐...../๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา...๑๖.๐๐..น.
 
ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดรถให้บริการรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ภายใต้กิจกรรม"ตามรอยความเรืองรอง...รัตนโกสินทร์” ตลอดเดือนมกราคม
 
               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดกิจกรรม "ตามรอยความเรืองรอง...รัตนโกสินทร์” ตลอดเดือนมกราคม โดยจัดรถบริการรับ – ส่ง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๓๐ น. ระหว่างวันที่ ๑๐ -๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
               เส้นทางบริการเริ่มต้นจากบริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วนไปจอดตามจุดจอดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชม วัด พิพิธภัณฑ์ ชุมชน ตลอดจนสถานที่สำคัญต่าง ๆ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง
              สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เที่ยวเมืองไทยใคร ๆ ก็เที่ยวได้” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๖ ๒๐๒๑
 
นภาพร คำกล่อม/ข่าว
วัฒนา เงินกลม/บรรณาธิการข่าว
ที่มา ขสมก.

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th