กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เปิดประชุม การศึกษา : เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติ ด้วยคำพ่อสอน

วันที่ 10 ม.ค. 2560 )
 

ข่าวที่    ๒๗    / ๒๕๖๐

วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา    ๑๖.๐๐    น.


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เปิดประชุม การศึกษา : เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติ ด้วยคำพ่อสอน


         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษา : เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติ ด้วยคำพ่อสอน" ครั้งที่ ๑ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง ก้าวตามพ่อ "ให้ครูรักเด็กให้เด็กรักครูฯ" ประตูสู่การสร้างพลเมืองดีมีศีลธรรมตามคำพ่อสอน และมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานร่วมจัดงาน ผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าร่วมกว่า ๔๐๐ คน

         รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในเรื่องของการทำให้เด็กรักครู ครูรักเด็กนั้น กระทรวงศึกษาธิการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใส่เกล้าฯ ทั้งเรื่องของเด็กและครู ตลอดจนการจัดการศึกษาโดยคำนึงถึง "คุณภาพ" และ "คุณธรรม" เพื่อที่จะเตรียมกำลังคนที่จะเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ

         นอกจากจะทำให้เด็กเก่งขึ้น เรียนดีขึ้นแล้ว ครูก็จะต้องทำให้เด็กเป็นคนดีด้วย ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องคิดหารูปแบบอะไรมากมาย ให้คิดเพียงอย่างเดียวว่า ครูจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กได้อย่างไร เพราะการทำให้เด็กรักครูได้ ไม่เกิดขึ้นจากคำพูดแบบลอย ๆ แต่จะต้องทำเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นในบริบทและใน Character ของครูเอง และควรหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร เพราะเด็กจะมองครูเป็นแบบอย่างตลอดเวลา


 


นิยะดา พันธุ์เพ็ชร / เรียบเรียง

อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว

(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ)


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th